การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ 5 (บ้านซับสิงโต)

กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กวิถีพุทธ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

พระวิทยากร พระมหาสุชาติ  ตปสีโล

  • กิจกรรมเด็กดีรักษาศีล 5
  • เด็กนำเพื่อนสวดมนต์
  • เด็กเรียนรู้การนั่งสมาธิและกราบพระ
  • การถวายสังฆทานและการประเคนสิ่งของต่อพระสงฆ์ที่ถูกต้อง
  • กิจกรรมระบายสีรูปภาพเกี่ยวกับความเมตตาต่อสัตว์ (ตรงกับศีลข้อที่1ห้ามฆ่าสัตว์)

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู