การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมเด็กดีมีธรรมะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 3 (บ้านคลองทราย)

กิจกรรมเด็กดีมีธรรมะ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
พระวิทยากร
พระมหาสุชาติ ตปสีโล  
วัดวังสมบูรณ์

  • เด็กนำเพื่อนสวดมนต์ไหว้พระ
  • เด็กเรียนรู้การนั่งสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระ และกราบพระ
  • เด็กๆเรียนรู้ มารยาทในการพูด การสนทนากับพระสงฆ์ และคุณครู. 
  • เด็กระบายสีภาพการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู