การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมเด็กดีวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 2 (บ้านโพธิ์เงิน)

กิจกรรมเด็กดีวิถีพุทธ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

พระวิทยากร พระนิพิฐพนธ์ จิรฏฐิโก วัดวังสมบูรณ์

  • กิจกรรมเด็กนำเพื่อนสวดมนต์กราบพระ
  • กิจกรรมระบายสีภาพการถวายสังฆทานต่อประสงฆ์
  • เด็กเรียนรู้เรื่องการทำความดี ละเว้นความชั่ว การถวายสังฆทาน การประเคนสิ่งของต่อพระสงฆ์ที่ถูกต้อง

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู