การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ 5 (บ้านซับสิงโต)

กิจกรรมพระสอนประจำเดือนตุลาคม

เด็กทำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ กรวดน้ำรับพร  และเด็กระบายสีภาพรูปกระทง เกี่ยวกับวันลอยกระทง

 

พระวิทยากร

พระมหาสุชาติ  ตปสีโล

พระนิพิฐพนธ์  จิรฏฺฐิโก

วัดวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู