การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่3 (บ้านคลองทราย)

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ เด็กทำกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ เด็ก ๆ ระบายสีภาพความมีเมตตาต่อสัตว์

 

พระวิทยากร พระอธิการฉลาด ฉนฺทปาโล

วัดคลองทราย ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู