การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ 2 (บ้านโพธิ์เงิน)

 

เด็ก ๆ ทำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ กรวดน้ำรับพร และระบายสีภาพการทำบุญใส่บาตร

 

พระวิทยากร พระมหาสุชาติ  ตปสีโล

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู