การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ 2  (บ้านโพธิ์เงิน)

กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ 2  (บ้านโพธิ์เงิน)

จัดกิจกรรมพระอาจารย์สอนประจำเดือนกันยายน วันที่ 21 กันยายน 2563

โดย  พระมหาสุชาติ  ตปสีโล และ พระนิพิฐพนธ์  จิรฏฐิโก  วัดวังสมบูรณ์  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว

 

เมื่อพระอาจารย์มาถึง  เด็กชายกวิน  คุ้มวงษ์  และ  เด็กชายพลวัฒน์  เลขะวิจิตรเลิศ  ถวายน้ำปานะพระอาจารย์  2  รูป  เด็กชายกวิน  คุ้มวงษ์  นำเพื่อนสวดมนต์กราบพระอาจารย์

 

พระอาจารย์  พระนิพิฐพนธ์  จิรฏฐิโก  สอนให้เด็กรู้จักพูดสวัสดีกับพระสงฆ์  ให้พูดว่า  “กราบนมัสการ” หากเป็นหญิงให้หางเสียง “เจ้าค่ะ” เป็นชายพูดว่า “ครับ” เด็ก ๆ พูดตาม และ สอนให้เด็กรู้จัก ความหมาย ของคำว่า  พระพุทธ คือ  พระพุทธรูป แทนองค์พระพุทธเจ้า, พระธรรมคำ  คือ   คำสอนของพระพุทธเจ้า,  พระสงฆ์  คือ  พระคนที่บวชเป็นพระ  เช่น พระอาจารย์  และเรียกแทนว่า รูป  เช่น  วันนี้ท่านมา 2  รูป

 

พระอาจารย์พระมหาสุชาติ  ตปสีโล  สอนเรื่อง “การเป็นคนดี”  พระอาจารย์  กล่าวให้เด็กฟังว่า  “ การเป็นคนดี  คือ คนที่ไม่ทำผู้อื่นเดือนร้อน เด็กก็เป็นคนดีได้ ด้วยการทำความดีกับพ่อแม่ และคุณครู  ด้วยการช่วยงานบ้านเล็กน้อย เช่น  กวาดบ้าน  เก็บของเข้าที่ เชื่อฟัง ไม่ดื้อ  และยกตัวอย่างเรื่อง ยักษ์หนึ่งตน ที่ชอบเข้าสิงคน ยักษ์ตนนี้เข้าสิงใคร คนนั้นก็จะไม่มีใครชอบ เพราะจะกลายเป็นคนขี้เกียจ  ดื้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เพราะฉะนั้นแล้ว  ไม่ควรให้ยักษ์ตนนั้นเข้าสิง  ด้วยการทำความดี”และฝากเด็ก  ให้ไปทำความดีคนละ 2  อย่าง  เป็นการบ้านโดยครั้งต่อไปพระอาจารย์จะมาถามเด็กว่าไปทำความดีอะไรบ้าง

 

เด็ก ๆ สนใจตั้งใจฟังพระอาจารย์ทั้ง 2 รูป  สามารถตอบคำถามและพูดและปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอน  และสามารถนำคำสอนของพระอาจารย์มาสนทนาถ่ายทอดให้เพื่อนและครูได้

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู