วีดีโอโรงเรียน
 
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 : โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป.อบ.1
เขียนเมื่อ 22 สิงหาคม 2565 | อ่าน 806
โดย โรงเรียนบ้านท่าเมือง

ประเมิณคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว

(เปิดดู861)

รางวัลส่งเสริมวิถีพุทธระดับดีเยี่ยม

(เปิดดู1173)

ภาพยนตร์สั้นครอบครัวคุณธรรม

(เปิดดู1696)

โรงเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู1632)

สื่่อสร้างสรรค์ ครอบครัวคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖

(เปิดดู1662)

โรงเรียนบ้านควนนิมิต ภาพยนต์สั้น โรงเรียนวิถีพุทธ "เด็กดีมีเงินออม"

(เปิดดู1576)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

(เปิดดู1651)

ค่ายคุณธรรม ณ วัดหัวเตย

(เปิดดู1606)

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนบ้านป่าบง

(เปิดดู2001)

สื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"

(เปิดดู2563)

แหล่งเรียนรู้ชุมชน วัดบ้านทุ่งนาตาปิ่น

(เปิดดู2070)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

(เปิดดู2043)

เข้ารวมแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับ 2 ดาว

(เปิดดู2060)

วีดีโอกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก วัดบัวทอง

(เปิดดู2048)

การพัฒนาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ด้วย BANDOO Model ด้าน มีคุณธรรมนำชีวิต : มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม

(เปิดดู2156)

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง "วันแม่แห่งชาติ ปี 2566"

(เปิดดู2144)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2Fm2IQ7IAtnj%2F%3Fmibextid%3DNnVzG8%26fbclid%3DIwAR2xk8CFF3V5_ixkSS6c5jVGhUektXWaAnWAhFuK217KqbBTSDlCshWvV10&h=AT3vZehqhUyG4UB0iD5OFdXyy0stEpGDXMn

(เปิดดู2237)

10 บาท อลเวง

(เปิดดู2277)

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

(เปิดดู2303)

ได้รับเชิญแลกเปลี่ยนงานมัชฌิมนิเทศโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ฯ ปี 2564 วันที่ 7 สิงหาคม 2564

(เปิดดู2380)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th