วีดีโอโรงเรียน
 
ฝึกกำหนดลมหายใจ
เขียนเมื่อ 20 มิถุนายน 2565 | อ่าน 328
โดย โรงเรียนวัดวังน้ำขาว(จินดาประชานุกูล )

การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับครูพระ

(เปิดดู183)

12 A วิถีพุทธ

(เปิดดู172)

ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม มหกรรมความดี โรงเรียนบ้านหนองหวาย

(เปิดดู369)

กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิสุดสัปดาห์

(เปิดดู378)

กิจกรรมสวดมนต์ก่อนเข้าชั้นเรียน

(เปิดดู382)

โรงเรียนคุณธรรม

(เปิดดู399)

กิจกรรมตักบาตรใส่บุญ

(เปิดดู398)

จิตอาสา พาทำบุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

(เปิดดู371)

กิจกรรมวันพระราชสมภพของรัชกาลที่10

(เปิดดู366)

หนังสั้นโรงเรียนสุจริต "ทุจริต ชีวิตเปลี่ยน"

(เปิดดู360)

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมยามเช้าในสถานศึกษา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู357)

ทอดผ้าป่าการศึกษาและรับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษารร.วัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต1

(เปิดดู342)

กิจกรรมทำบุญแห่เทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู356)

โครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ" โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู346)

กิจกรรมวันมาฆบูชา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู354)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

(เปิดดู341)

กิจกรรม เลิกเพื่อคนที่ใช่

(เปิดดู345)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน

(เปิดดู342)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน

(เปิดดู344)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน

(เปิดดู345)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th