วีดีโอโรงเรียน
 
สวดมนต์หมู่ทีมชาย
เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 476
โดย โรงเรียนบ้านลุงพลู

กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน

(เปิดดู64)

แข่งขันสวดมนต์ทำนองสารภัญญะ

(เปิดดู79)

แข่งขันโครงงานคุณธรรมเยาวชนทำดีเพื่อพ่อหลวง

(เปิดดู86)

นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม ระดับสามดาว

(เปิดดู352)

นำเสนอโครงงาน พัฒนาจิต เจริญปัญญา พาโรงเรียนสะอาด

(เปิดดู350)

สวดมนต์หมู่ทีมหญิง

(เปิดดู492)

สวดมนต์หมู่ทีมชาย

(เปิดดู477)

บวร

(เปิดดู959)

กิจกรรมกวนข้าวทิพย์

(เปิดดู917)

สวดมนต์สุดสัปดาห์

(เปิดดู980)

คุณธรรมจริธรรม

(เปิดดู976)

กิจกรรมบาตรบุณ คุณธรรม

(เปิดดู911)

?ด้วยจิตและศรัทธา ร่วมรักษาประเพณีไทย?

(เปิดดู892)

ผลการดำเนินงานโรงเรียน?วิถี?พุทธ?โรงเรียน?มหา?ไชย?พิทยาคม?

(เปิดดู886)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

(เปิดดู923)

ค่ายเพาะเมล็ดจรรยา ปลูกกล้าคุณธรรรรม 2563

(เปิดดู881)

รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู914)

โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

(เปิดดู888)

กิจกรรมสวดมนต์ทำสมาธิ

(เปิดดู919)

โรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่12 โรงเรียนบ้านเวียงคุก

(เปิดดู922)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th