วีดีโอโรงเรียน
 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
https://youtu.be/GDAUIU8Z7LM
เขียนเมื่อ 29 สิงหาคม 2564 | อ่าน 1452
โดย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2

ต่อต้านอบายมุข

(เปิดดู4)

ประเมินโรงเรียน

(เปิดดู5)

เวียนเทียน

(เปิดดู4)

ถวายพระพร

(เปิดดู4)

การใส่ชุดขาวทุกวันศุกร์และการสวดมนต์พิจารณาอาหาร

(เปิดดู33)

นั่งสมาธิ พัฒนาปัญญาทุกๆ วัน

(เปิดดู37)

ครูพระสอนศีลธรรม

(เปิดดู37)

ทำบุญตักบาตรวันเด็ก

(เปิดดู159)

นักเรียนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันพระ

(เปิดดู1104)

การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับครูพระ

(เปิดดู1335)

12 A วิถีพุทธ

(เปิดดู1395)

ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม มหกรรมความดี โรงเรียนบ้านหนองหวาย

(เปิดดู1759)

กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิสุดสัปดาห์

(เปิดดู1757)

กิจกรรมสวดมนต์ก่อนเข้าชั้นเรียน

(เปิดดู1726)

โรงเรียนคุณธรรม

(เปิดดู1790)

กิจกรรมตักบาตรใส่บุญ

(เปิดดู1724)

จิตอาสา พาทำบุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

(เปิดดู1642)

กิจกรรมวันพระราชสมภพของรัชกาลที่10

(เปิดดู1626)

หนังสั้นโรงเรียนสุจริต "ทุจริต ชีวิตเปลี่ยน"

(เปิดดู1631)

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมยามเช้าในสถานศึกษา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู1400)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th