วีดีโอโรงเรียน
 
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและแต่งกายด้วยชุดขาว
เขียนเมื่อ 23 สิงหาคม 2564 | อ่าน 1015
โดย โรงเรียนบ้านมังกาล่า

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

(เปิดดู1)

จิตอาสาสร้างเสวียนต้นไม้ : โรงเรียนบ้านโคกสูง

(เปิดดู1)

ประวัติหลวงปู่ทอง เล่าผ่านภาษาถิ่น

(เปิดดู1)

กิจกรรมวันมาฆบูชา : วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

(เปิดดู1)

กิจกรรมจิตอาสา

(เปิดดู1)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2565

(เปิดดู14)

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

(เปิดดู18)

แนะนำโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมครับ

(เปิดดู24)

แห่เทียนพรรษา

(เปิดดู78)

ค่ายยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนวัดมังคลาราม

(เปิดดู78)

วันมาฆบูชา

(เปิดดู152)

โครงงานคุณธรรม

(เปิดดู173)

รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13

(เปิดดู190)

โครงงานคุณธรรม ออนไลน์ ไม่อ่อนแอ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

(เปิดดู192)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

(เปิดดู197)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี2565 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

(เปิดดู181)

โครงการพี่ชวนน้องทำความดีถวายในหลวง ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

(เปิดดู179)

เลิกเหล้าเข้าพรรษา

(เปิดดู289)

วันนี้วันพระ

(เปิดดู336)

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

(เปิดดู332)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th