วีดีโอโรงเรียน
 
กิจกรรม ธรรมะ ชำระใจ
https://web.facebook.com/1364533756/posts/10225994593035790/?sfnsn=mo&_rdc=1&_rdr
เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2564 | อ่าน 570
โดย โรงเรียนมหาราช ๒

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม

(เปิดดู0)

วิถีพุทธ 2565ระยะที่1

(เปิดดู7)

ประกวด

(เปิดดู19)

ชั่วโมงวิถีพุทธวิถีไทย ม.1-3 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย

(เปิดดู21)

กิจกรรมจิตอาสา

(เปิดดู37)

กิจกรรมพิจารณาอาหาร(นักเรียนประถม)

(เปิดดู45)

กิจกรรมพิจารณาอาหาร

(เปิดดู42)

กิจกรรมชื่นชมความดี หน้าเสาธง

(เปิดดู40)

กิจกรรมสวดมนต์แปล

(เปิดดู52)

กิจกรรมบริหารจิต เจริญปัญญา

(เปิดดู37)

กราบพระที่บ้าน

(เปิดดู48)

สวดมนต์ไหว้พระที่บ้าน

(เปิดดู46)

นั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียน

(เปิดดู43)

สวดมนต์วันศุกร์

(เปิดดู52)

เจริญภาวนา

(เปิดดู50)

หนังสั้น ความปลอดภัยในสถานศึกษา เรื่อง "เหตุเกิดจากบันได"

(เปิดดู55)

หนังสั้น ความปลอดภัยในสถานศึกษา เรื่อง"เสี้ยวนาที"

(เปิดดู63)

กล่าวสุนทรพจน์ในเรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เปิดดู55)

กล่าวสุนทรพจน์ในเรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(เปิดดู59)

กิจกรรมการทำสมาธิ ตามจังหวะเพลง ปล่อย

(เปิดดู63)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th