วีดีโอโรงเรียน
 
เล่าขานตำนานหลวงปู่ทองแห่งวัดโนนสูง
เขียนเมื่อ 3 มิถุนายน 2564 | อ่าน 103
โดย โรงเรียนบ้านโคกสูง

วิดีโอโรงเรียน

(เปิดดู5)

ปัจฉิมนิเทศ

(เปิดดู15)

กิจกรรมนั่งสมาธิสวดคาถาชินบัญชรทุกกลางวัน

(เปิดดู11)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง

(เปิดดู11)

กิจกรรมกลุ่มสีสร้างสรรค์

(เปิดดู10)

วีดีโอโรงเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู18)

โรงเรียนจิตศึกษาพัฒนาภายใน

(เปิดดู16)

PLC กระบวนทัศน์จิตศึกษาหลักเหลี่ยม

(เปิดดู10)

กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ

(เปิดดู12)

กิจกรรมเรียนรู้ชุมชนหลักเหลียม

(เปิดดู14)

กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน

(เปิดดู13)

กิจกรรม ธรรมะ ชำระใจ

(เปิดดู17)

การเสริมสร้างนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหันมีวินัยและความรับผิดชอบ

(เปิดดู23)

สวดมนต์

(เปิดดู17)

เตรียมพร้อมเปิดเรียน

(เปิดดู22)

คาบกิจกรรม คุณธรรมประจำสัปดาห์

(เปิดดู23)

ฟ้อนงานปอยหลวงวัดศรีดอนมูล

(เปิดดู90)

เล่าขานตำนานหลวงปู่ทองแห่งวัดโนนสูง

(เปิดดู104)

การเล่าเรื่องประวัติบุคคลสำคัญ

(เปิดดู103)

กิจกรรมจิตอาสา..ทำความดีมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียง

(เปิดดู104)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th