วีดีโอโรงเรียน
 
เตรียมงานวันกฐิน วัดป่าบ้านเพิ่ม
https://youtu.be/6QK5KkbRato
เขียนเมื่อ 29 เมษายน 2564 | อ่าน 117
โดย โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)

เตรียมงานวันกฐิน วัดป่าบ้านเพิ่ม

(เปิดดู118)

กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียนภาคบ่าย

(เปิดดู122)

กิจกรรมเรียนรู้คู่คุณธรรม

(เปิดดู127)

สวดมนต์แปล

(เปิดดู191)

โรงเรียนศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

(เปิดดู204)

สวดมนต์แปลทุกเช้าและเย็น

(เปิดดู186)

ภาพยนสั้นเรื่องอะทินาทานา

(เปิดดู181)

กิจกรรมวันมาฆบูชา

(เปิดดู354)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 2564

(เปิดดู388)

การนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 15 โครงงานโรงเรียนสวยด้วยมือเรา " 5 ส. สุขสราญ" โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2

(เปิดดู406)

รักษาศีล 5

(เปิดดู619)

กินข้าวก่อนรับประทานอาหารมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหารไม่ดังไม่หกไม่เหลือ

(เปิดดู610)

สวดมนต์ วันออกพรรษา

(เปิดดู825)

พลังงานคือชีวิต

(เปิดดู913)

เพลงคุณธรรม

(เปิดดู1035)

โครงการโรงเรียนคุณธรรม ร ร วัดราษฎร์ประสิทธิ์ สพป สิงห์บุรี

(เปิดดู808)

สื่อภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ความคิด" โครงการโรงเรียนสุจริต

(เปิดดู869)

ส่งวิดีโอโรงเรียนเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู814)

ทำบุญตักบาตร

(เปิดดู790)

ประกาศเจตนารมณ์การลดใช้ถุงพลาสติก

(เปิดดู784)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th