วีดีโอโรงเรียน
 
ส่งวิดีโอโรงเรียนเรียนวิถีพุทธ
https://youtu.be/hTdPIw6IYMY
เขียนเมื่อ 28 กันยายน 2563 | อ่าน 158
โดย โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

สวดมนต์ วันออกพรรษา

(เปิดดู73)

พลังงานคือชีวิต

(เปิดดู165)

เพลงคุณธรรม

(เปิดดู191)

โครงการโรงเรียนคุณธรรม ร ร วัดราษฎร์ประสิทธิ์ สพป สิงห์บุรี

(เปิดดู142)

สื่อภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ความคิด" โครงการโรงเรียนสุจริต

(เปิดดู162)

ส่งวิดีโอโรงเรียนเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู159)

ทำบุญตักบาตร

(เปิดดู178)

ประกาศเจตนารมณ์การลดใช้ถุงพลาสติก

(เปิดดู187)

ประกวดร้องเพลงบอกรักให้ก้องฟ้่า "น้ำใจแม่"

(เปิดดู169)

กิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน

(เปิดดู142)

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

(เปิดดู155)

สวดมนต์ประจำสัปดาห์

(เปิดดู148)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์

(เปิดดู169)

ภาพยนตร์ รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก โดยสภานักเรียน

(เปิดดู177)

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ชีวิตกับเครื่องบินกระดาษ

(เปิดดู156)

ภาพยนตร์ เรื่อง หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิต

(เปิดดู180)

ภาพยนตร์คุณธรรม เรื่อง รักและเข้าใจ

(เปิดดู142)

ภาพยนตร์คุณธรรม เรื่อง I JUST KNOW THAT

(เปิดดู141)

จิตอาสากลุ่มยุวเกษตรกรหัวคุ้งพัฒนา

(เปิดดู158)

กิจกรรมสวดมนต์

(เปิดดู153)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th