วีดีโอโรงเรียน
 
วันเข้าพรรษา
https://www.facebook.com/watchparty/511954099381879/?entry_source=USER_TIMELINE
เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2562 | อ่าน 924
โดย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต2

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

(เปิดดู22)

สวดมนต์แปล

(เปิดดู35)

" เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก "

(เปิดดู27)

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่เชื้อโควิด 19

(เปิดดู35)

ร้านค้าสหกรณ์ ปันผลกำไรให้กับสมาชิก

(เปิดดู29)

การศึกษาดูงาน ศรร. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

(เปิดดู22)

สถานศึกษาพอเพียง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

(เปิดดู30)

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

(เปิดดู26)

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

(เปิดดู19)

" ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน " ป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

(เปิดดู20)

ผ้าป่าวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561

(เปิดดู17)

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

(เปิดดู20)

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าสว่างธรรม เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561

(เปิดดู12)

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

(เปิดดู17)

โครงงานคุณธรรม สพฐ. ณ โรงแรมเลยพาเลซ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

(เปิดดู19)

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

(เปิดดู16)

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มหนองหาน 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

(เปิดดู23)

งานบุญกฐิน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

(เปิดดู15)

อบรมเรื่องความพอเพียง ความประหยัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

(เปิดดู16)

การมอบทุนและสิ่งของ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562

(เปิดดู20)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th