วีดีโอโรงเรียน
 
กิจกรรมโณงเรียนวิถีพุทธเตรียมประเมิน
เขียนเมื่อ 16 สิงหาคม 2562 | อ่าน 1353
โดย โรงเรียนสังคมวิทยา

ทำความดีวันเข้าพรรษา 2563

(เปิดดู12)

เข้าพรรษา 2563

(เปิดดู19)

ประเมิน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 13 ก.ค.63

(เปิดดู48)

รับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดยั้งเมิน

(เปิดดู82)

วิดีโอประกวดสวดมนต์ ปี2562

(เปิดดู101)

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

(เปิดดู111)

สวดมนต์แปล

(เปิดดู124)

" เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก "

(เปิดดู119)

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่เชื้อโควิด 19

(เปิดดู114)

ร้านค้าสหกรณ์ ปันผลกำไรให้กับสมาชิก

(เปิดดู95)

การศึกษาดูงาน ศรร. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

(เปิดดู102)

สถานศึกษาพอเพียง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

(เปิดดู92)

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

(เปิดดู79)

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

(เปิดดู64)

" ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน " ป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

(เปิดดู70)

ผ้าป่าวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561

(เปิดดู69)

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

(เปิดดู76)

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าสว่างธรรม เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561

(เปิดดู75)

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

(เปิดดู78)

โครงงานคุณธรรม สพฐ. ณ โรงแรมเลยพาเลซ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

(เปิดดู70)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th