สื่อดีวิถีพุทธ
 
MV คนไทยรักกัน
เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2557 | อ่าน 20833
โดย admin

รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2562 [Part 2/4] ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

(เปิดดู21071)

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ

(เปิดดู24689)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56

(เปิดดู24860)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗

(เปิดดู24682)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗

(เปิดดู24660)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล

(เปิดดู23482)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู22502)

MV คนไทยรักกัน

(เปิดดู20834)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"

(เปิดดู21374)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย

(เปิดดู21195)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก

(เปิดดู21415)

วันพระโรงเรียน

(เปิดดู24387)

MCu contest

(เปิดดู13789)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ

(เปิดดู12654)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู21538)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส

(เปิดดู11923)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1

(เปิดดู12444)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2

(เปิดดู12587)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย

(เปิดดู23475)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ

(เปิดดู12191)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th