โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,589
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
77
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554
94
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555
90
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
216
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2557
97
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2558
97
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2560
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2561
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2563
150
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2564
243
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2565
130
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,589
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 14:25:20
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
1401  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.สระแก้ว เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1402  โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1403  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1404  โรงเรียนวัดสำเภาทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1405  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม.สพม. กาญจนบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1406  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1407  โรงเรียนวัดนานอน สพป.ตรัง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1408  โรงเรียนบ้านตรัง สพป.ปัตตานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1409  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม.สพม. ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1410  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1411  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1412  โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป.เชียงใหม่ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1413  โรงเรียนบ้านกองแขก สพป.เชียงใหม่ เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1414  โรงเรียนบ้านผานัง สพป.เชียงใหม่ เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1415  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1416  โรงเรียนบ้านกระถินหนองครือชุด สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1417  โรงเรียนบ้านพุหวาย สพป.เพชรบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1418  โรงเรียนผาปังวิทยา สพป.ลำปาง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
1419  โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป.กาญจนบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1420  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1421  โรงเรียนวัดช่องพราน(บุปผาธรรมราษฎร์วิทยา) สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1422  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม.สพม. พระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1423  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1424  โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก สพป.สระบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1425  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1426  โรงเรียนวัดแหลมหว้า สพป.ชัยนาท เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1427  โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป.ลพบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1428  โรงเรียนวัดถอนสมอ สพป.สิงห์บุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1429  โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1430  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.อุทัยธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1431  โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1432  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1433  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า สพป.นครสวรรค์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1434  โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป.นครสวรรค์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1435  โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป.พิจิตร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1436  โรงเรียนวัดเขารวก สพป.พิจิตร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1437  โรงเรียนบ้านไดลึก สพป.พิจิตร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1438  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1439  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1440  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1441  โรงเรียนบ้านในเมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1442  โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1443  โรงเรียนบ้านหวาย สพป.เชียงราย เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1444  โรงเรียนบ้านแม่จันฯ สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1445  โรงเรียนวัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1446  โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม.สพม. เพชรบุรี  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1447  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1448  โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1449  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.เชียงราย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1450  โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป.เชียงราย เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1451  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) สพป.พะเยา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1452  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง สพป.พะเยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1453  โรงเรียนปัวพิทยา สพป.พะเยา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1454  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1455  โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม.สพม. ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1456  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา สพป.ลำปาง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1457  โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1458  โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1459  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.ลำปาง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1460  โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1461  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1462  โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1463  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1464  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม.สพม. สกสนคร  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1465  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1466  โรงเรียนบ้านกุดจาน สพป.สกลนคร เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1467  โรงเรียนบ้านไร่ สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1468  โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1469  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป.มหาสารคาม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1470  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.มหาสารคาม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1471  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1472  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1473  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1474  โรงเรียนบ้านนาทม สพป.นครพนม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1475  โรงเรียนบ้านดอนติ้ว สพป.นครพนม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1476  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1477  โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1478  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก สพป.นครราชสีมา เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1479  โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.สพม. บุรีรัมย์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1480  โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1481  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.สระแก้ว เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1482  โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1483  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 สพป.จันทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1484  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1485  โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เพชรบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1486  โรงเรียนวัดโคกทอง(ปริปุณอินทรประชาวิทยา) สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1487  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) สพป.ราชบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1488  โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1489  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1490  โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1491  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 สพป.สงขลา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1492  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา สพป.สงขลา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1493  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1494  โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1495  โรงเรียนบ้านโคกตีเต สพป.นราธิวาส เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1496  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า สพป.ปัตตานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1497  โรงเรียนบ้านเหนือ(วัดลำพะยา 2) สพป.ยะลา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1498  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป.ชุมพร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1499  โรงเรียนสังขะ สพม.สพม. สุรินทร์  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
1500  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.เชียงราย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554


ทั้งหมด 1,589 รายการ 15 / 16
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th