ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  บ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต2 14 กรกฎาคม 2563 13:44:05
2  โรงเรียนวัดท่านางพรหม สพป.พัทลุง เขต2 13 กรกฎาคม 2563 09:32:38
3  โรงเรียนนารีนุกูล สพม.  12 กรกฎาคม 2563 11:03:58
4  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.  9 กรกฎาคม 2563 15:09:56
5  โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย สพป.เชียงราย เขต2 29 มิถุนายน 2563 15:03:42
6  โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม.  26 มิถุนายน 2563 10:58:30
7  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม.  25 มิถุนายน 2563 12:35:30
8  ชานุมานวิทยาคม สพม.  22 มิถุนายน 2563 13:53:41
9  โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม สพม.  20 มิถุนายน 2563 13:35:34
10  โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม สพป.ขอนแก่น เขต4 20 มิถุนายน 2563 07:08:06
11  โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม.  19 มิถุนายน 2563 14:35:42
12  โรงเรียนสหธาตุศึกษา สพม.  19 มิถุนายน 2563 11:54:03
13  โรงเรียนวัดมะม่วงทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 19 มิถุนายน 2563 09:04:10
14  ศาลจ้าวอาม้า สพป.สมุทรสงคราม เขต1 16 มิถุนายน 2563 21:25:14
15  โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่ เขต1 16 มิถุนายน 2563 13:46:34
16  โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 มิถุนายน 2563 15:27:25
17  บ้านคดศอก สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 มิถุนายน 2563 14:50:59
18  วัดโบสถ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 มิถุนายน 2563 21:15:21
19  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด สพป.ลพบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2563 08:34:59
20  สระแก้ว สพม.  11 มิถุนายน 2563 13:48:04
21  โรงเรียนบ้านซับไทร สพป.ชัยภูมิ เขต3 11 มิถุนายน 2563 11:48:06
22  โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.ชัยภูมิ เขต2 11 มิถุนายน 2563 11:20:42
23  โรงเรียนบ้านวังธาร สพป.สุโขทัย เขต2 10 มิถุนายน 2563 15:09:16
24  บ้านแทรง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 10 มิถุนายน 2563 10:37:00
25  โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม.  10 มิถุนายน 2563 09:55:41
26  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต3 10 มิถุนายน 2563 09:53:24
27  โรงเรียนมัธยมนครรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต2 9 มิถุนายน 2563 15:14:00
28  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต1 9 มิถุนายน 2563 12:52:55
29  ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ สพม.  9 มิถุนายน 2563 11:14:38
30  โรงเรียนวัดถนน สพป.อ่างทอง เขต1 8 มิถุนายน 2563 21:15:59
31  บ้านนาดง สพป.หนองคาย เขต1 8 มิถุนายน 2563 14:11:01
32  บ้านเดื่อใต้ สพป.หนองคาย เขต1 8 มิถุนายน 2563 13:58:41
33  โรงเรียนบ้านสาวแล สพป.หนองคาย เขต1 6 มิถุนายน 2563 16:30:40
34  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา สพป.หนองคาย เขต1 6 มิถุนายน 2563 15:18:08
35  โรงเรียนสีกายวิทยาคม สพป.หนองคาย เขต1 5 มิถุนายน 2563 21:21:36
36  โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.ขอนแก่น เขต4 5 มิถุนายน 2563 03:20:26
37  โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 4 มิถุนายน 2563 12:37:07
38  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง สพป.ขอนแก่น เขต4 4 มิถุนายน 2563 12:33:54
39  บ้านโคกกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 4 มิถุนายน 2563 11:49:53
40  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน สพป.ขอนแก่น เขต2 4 มิถุนายน 2563 07:13:36
41  ตะดอบวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต1 1 มิถุนายน 2563 12:28:31
42  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสำราญ สพป.นครสวรรค์ เขต1 1 มิถุนายน 2563 09:49:36
43  โรงเรียนบ้านศาลา (อุดรธานี) สพป.อุดรธานี เขต3 30 พฤษภาคม 2563 14:12:36
44  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง สพป.พิจิตร เขต1 29 พฤษภาคม 2563 14:16:43
45  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต1 28 พฤษภาคม 2563 14:56:38
46  โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 27 พฤษภาคม 2563 09:57:44
47  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต1 25 พฤษภาคม 2563 12:06:53
48  โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 25 พฤษภาคม 2563 11:52:28
49  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 24 พฤษภาคม 2563 23:07:38
50  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 18:39:58
51  บ้านเบิดวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 13:53:50
52  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 12:35:27
53  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 11:00:33
54  โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 10:14:18
55  บ้านดงต้อง สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 08:08:54
56  บ้านแสนสุข สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 07:47:59
57  บ้านเมืองหมี สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 06:35:48
58  บ้านเวียงคุก สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 21:39:25
59  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 20:05:35
60  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:49:20
61  โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:43:00
62  บ้านพร้าวเหนือ สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:34:05
63  โรงเรียนบ้านน้อย สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:00:48
64  โรงเรียนบ้านโพนพระ สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 17:00:44
65  บ้านโคกกลาง(ลพบุรี) สพป.ลพบุรี เขต2 19 พฤษภาคม 2563 06:26:53
66  บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) สพป.สุโขทัย เขต2 18 พฤษภาคม 2563 21:34:17
67  หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม.  18 พฤษภาคม 2563 14:22:19
68  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ สพป.ราชบุรี เขต2 18 พฤษภาคม 2563 12:00:25
69  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น สพป.สุโขทัย เขต2 18 พฤษภาคม 2563 11:55:57
70  โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต2 17 พฤษภาคม 2563 22:36:20
71  อนุบาลนครนายก สพป.นครนายก เขต1 16 พฤษภาคม 2563 11:00:30
72  โรงเรียนบ้านวังยายมาก สพป.นครนายก เขต1 15 พฤษภาคม 2563 08:29:52
73  โรงเรียนบ้านแม่พุง สพป.เชียงราย เขต2 14 พฤษภาคม 2563 16:31:24
74  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม.  14 พฤษภาคม 2563 09:56:56
75  โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม.  14 พฤษภาคม 2563 09:29:49
76  สร้างนกทาวิทยาคม สพม.  14 พฤษภาคม 2563 09:19:13
77  โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม.  13 พฤษภาคม 2563 17:58:29
78  ชุมชนบ้านสันมะค่า สพป.เชียงราย เขต2 13 พฤษภาคม 2563 17:18:31
79  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม สพป.สุโขทัย เขต2 13 พฤษภาคม 2563 09:40:14
80   บ้านหนองยาว สพป.สุโขทัย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 19:33:58
81  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง สพป.สุโขทัย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 17:17:06
82  โรงเรียนบ้านป่าส้าน สพป.เชียงราย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 15:21:32
83  อนุบาลอ่าวพะยูน สพป.พัทลุง เขต2 12 พฤษภาคม 2563 11:26:50
84  ชุมชนวัดบ้านนร่อม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 พฤษภาคม 2563 09:29:55
85  โรงเรียนวัดจิกพนม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 9 พฤษภาคม 2563 20:05:30
86  โรงเรียนบ้านโจด สพป.นครราชสีมา เขต6 8 พฤษภาคม 2563 15:01:35
87  โรงเรียนบ้านท่าเรือ(ประสาทอนุสรณ์) สพป.เพชรบุรี เขต2 8 พฤษภาคม 2563 14:56:17
88  ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สพป.ยโสธร เขต1 7 พฤษภาคม 2563 15:42:50
89  โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.มหาสารคาม เขต2 7 พฤษภาคม 2563 14:37:10
90  บ้านท่าวิเศษ สพป.สุโขทัย เขต2 7 พฤษภาคม 2563 10:14:55
91  บ้านหนองสะโน สพป.อำนาจเจริญ เขต1 6 พฤษภาคม 2563 14:37:19
92  โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 6 พฤษภาคม 2563 11:00:30
93  ชุมชนบ้านปากเสียว สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 พฤษภาคม 2563 23:19:48
94  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 พฤษภาคม 2563 21:10:20
95  โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 พฤษภาคม 2563 14:19:57
96  โรงเรียนบ้านซับเจริญ สพป.สระแก้ว เขต1 5 พฤษภาคม 2563 13:56:02
97  โรงเรียนรัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที๙๒) สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 พฤษภาคม 2563 12:35:42
98  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต3 5 พฤษภาคม 2563 11:08:14
99  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สพป.ชลบุรี เขต3 5 พฤษภาคม 2563 10:01:16
100  โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป.สุโขทัย เขต2 4 พฤษภาคม 2563 21:04:36


ทั้งหมด 176 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th