ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  ภัทรพิทยาจารย์ สพม.  18 กันยายน 2563 16:06:29
2  โรงเรียนบ้านน้ำพริก สพป.พิษณุโลก เขต3 16 กันยายน 2563 15:24:48
3  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า4 สพป.ตาก เขต2 16 กันยายน 2563 14:43:07
4  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:36:05
5  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:08:08
6  โรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:02:31
7  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 21:13:24
8  โรงเรียนบ้านไสนายขัน สพป.พัทลุง เขต2 15 กันยายน 2563 21:07:08
9  บ้านพระบาทห้วยผึ้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 20:33:04
10  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สพม.  15 กันยายน 2563 19:47:17
11  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2563 18:48:43
12  โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 18:20:28
13  ศีลาจารพิพัฒน์ สพม.  15 กันยายน 2563 17:26:57
14  บ้านแม่กวางใต้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 16:48:53
15  โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม.  15 กันยายน 2563 16:24:53
16  โรงเรียนบ้านโสกยาง สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 16:17:50
17  โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม.  15 กันยายน 2563 15:55:58
18  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.  15 กันยายน 2563 15:50:38
19  บ้านซับงูเหลือม สพป.ลพบุรี เขต2 15 กันยายน 2563 14:51:45
20  วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 กันยายน 2563 14:51:41
21  บ้านซับงูเหลือม สพป.ลพบุรี เขต2 15 กันยายน 2563 14:49:41
22  โรงเรียนบ้านแม่กองแป สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 14:04:04
23  บ้านอาชานุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2563 13:39:25
24  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม.  15 กันยายน 2563 13:15:38
25  หนองไอภูเขาทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 กันยายน 2563 13:10:16
26  โยธินบูรณะ สพม.  15 กันยายน 2563 13:02:13
27  โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2563 11:41:32
28  โรงเรียนบ้านโนนหวาย สพป.นครราชสีมา เขต5 15 กันยายน 2563 11:28:03
29  บ้านน้ำแก่นเหนือ สพป.น่าน เขต1 15 กันยายน 2563 11:01:26
30  โรงเรียนบ้านดงหนองบัว สพป.นครพนม เขต2 15 กันยายน 2563 10:46:18
31  บ้านเวฬุวัน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 09:42:06
32  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม.  15 กันยายน 2563 09:34:31
33  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 กันยายน 2563 09:27:26
34  โรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 14 กันยายน 2563 20:34:05
35  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 18:23:19
36  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 18:05:10
37  โรงเรียนบ้านแม่และ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 17:27:35
38  โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม.  14 กันยายน 2563 17:10:22
39  บ้านแม่สะกึ๊ด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:51:41
40  โรงเรียนบ้านดงกู่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:38:35
41  สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.  14 กันยายน 2563 16:32:06
42  บ้านแม่ปอถ่า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:12:31
43  อนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:11:49
44  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2563 15:42:13
45  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.อุทัยธานี เขต1 14 กันยายน 2563 15:29:57
46  โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2563 15:17:02
47  โรงเรียนบ้านแม่หาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 15:14:41
48  บ้านป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 14:33:21
49  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2563 13:25:12
50  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 13:18:06
51  โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:59:12
52  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:52:52
53  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:25:55
54  บ้านจอซิเดอเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:17:22
55  โรงเรียนอุบลรัจนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.  14 กันยายน 2563 12:05:02
56  บ้านห้วยฮากไม่เหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 11:15:05
57  บ้านห้วยเดื่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:57:50
58  บ้านแม่สุ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:56:49
59  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:06:08
60  โรงเรียนบ้านกอกหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:03:12
61  วัดโคกล่าม สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2563 09:39:46
62  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 09:35:49
63  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 08:55:11
64  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต(ราษฎร์แต่งตั้ง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 14 กันยายน 2563 08:36:19
65  โรงเรียนบ้านกลอเซโล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 08:19:13
66  บ้านฝั่งแดง สพป.มุกดาหาร เขต1 13 กันยายน 2563 14:25:45
67  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 12:13:20
68  วัดบ้านโคกซาด สพป.บุรีรัมย์ เขต1 13 กันยายน 2563 11:46:34
69  โรงเรียนบ้านกะริคี สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 11:10:20
70  โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 08:01:23
71  โรงเรียนบ้านเสาหิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 18:37:46
72  บ้านห้วยวอก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 18:35:28
73  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 14:57:12
74  โรงเรียนบ้านหนองเพิก สพป.บุรีรัมย์ เขต1 12 กันยายน 2563 08:26:55
75  รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 21:02:36
76  มักกะสันพิทยา สพม.  11 กันยายน 2563 17:37:30
77  โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" สพม.  11 กันยายน 2563 15:36:49
78  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 14:25:21
79  วัดธารน้ำฉา สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 11 กันยายน 2563 10:53:25
80  บ้านกอมูเดอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 11 กันยายน 2563 10:46:45
81  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 10 กันยายน 2563 15:40:57
82  โรงเรียนบ้านชุมขลิง สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 10 กันยายน 2563 15:02:14
83  บ้านสะเลียม สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2563 14:49:23
84  วัดน้อยนพคุณ สพม.  10 กันยายน 2563 13:21:33
85  บ้านห้วยปางผาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 10 กันยายน 2563 11:12:21
86  โรงเรียนบ้านหนองขานาง สพป.พิจิตร เขต1 10 กันยายน 2563 08:59:43
87  โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 9 กันยายน 2563 19:35:33
88  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป.สมุทรปราการ เขต1 9 กันยายน 2563 13:59:52
89  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลสาขาบ้านห้วยทิชะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 9 กันยายน 2563 13:35:34
90  วัดตลุกดู่(อุทิตเสมาประชาบำรุง) สพป.อุทัยธานี เขต1 9 กันยายน 2563 12:41:35
91  โรงเรียนบ้านร่อน สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 9 กันยายน 2563 10:54:31
92  โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 9 กันยายน 2563 10:35:42
93  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต2 9 กันยายน 2563 09:07:26
94  บ้านสำโรง สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 กันยายน 2563 19:17:30
95  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 16:19:20
96  บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 15:44:19
97  บ้านหนองกรด สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 กันยายน 2563 15:10:58
98  โรงเรียนบ้านแม่ออก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 14:41:30
99  โรงเรียนบ้านจำปาดง สพป.สกลนคร เขต3 8 กันยายน 2563 14:31:57
100  รร.บ้านหนองม่วน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 14:21:50


ทั้งหมด 469 รายการ 1 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th