โรงเรียนวิถีพุทธที่ไม่ได้ประเมิน 29 ประการ ปี 2562
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
401  แม่อ้อนอก สพป.เชียงราย เขต2 5 พฤษภาคม 2562 10:19:36
402  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส สพป.ชลบุรี เขต2 3 พฤษภาคม 2562 16:33:40
403  โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ สพป.อุดรธานี เขต3 3 พฤษภาคม 2562 15:34:21
404  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต3 3 พฤษภาคม 2562 12:05:34
405  บ้านเเม่เกาะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 3 พฤษภาคม 2562 11:50:49
406  อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป.ชลบุรี เขต2 3 พฤษภาคม 2562 11:08:06
407  บ้านคำเลาะ สพป.อุดรธานี เขต3 3 พฤษภาคม 2562 09:36:15
408  โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป.อุดรธานี เขต3 2 พฤษภาคม 2562 21:16:08
409  บ้านห้วยลำโมง สพป.มุกดาหาร เขต1 2 พฤษภาคม 2562 20:30:33
410  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 2 พฤษภาคม 2562 14:15:43
411  วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 พฤษภาคม 2562 10:54:15
412  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.อุดรธานี เขต3 2 พฤษภาคม 2562 10:18:18
413  โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป.ปทุมธานี เขต1 2 พฤษภาคม 2562 04:18:30
414  โรงเรียนวัดเนินตามาก สพป.ชลบุรี เขต2 30 เมษายน 2562 14:21:18
415  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สพป.อุดรธานี เขต1 29 เมษายน 2562 10:14:34
416  ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 28 เมษายน 2562 21:42:04
417  อนุบาลหนองวัวซอ สพป.อุดรธานี เขต1 28 เมษายน 2562 10:21:04
418  โรงเรียนบ้านควนยาง สพป.ตรัง เขต1 26 เมษายน 2562 13:36:46
419  บางโพธิ์เหนือ สพป.ปทุมธานี เขต1 26 เมษายน 2562 11:34:52
420  โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 23 เมษายน 2562 14:45:24
421  บ้านเขาสะท้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 เมษายน 2562 12:04:51
422  โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 เมษายน 2562 11:07:23
423  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 15:30:52
424  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 12:54:17
425  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 19 เมษายน 2562 10:16:46
426  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 18 เมษายน 2562 22:27:59
427  บ้านทุ่งทอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 เมษายน 2562 15:40:22
428  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต1 18 เมษายน 2562 12:25:13
429  บ้านหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ เขต3 17 เมษายน 2562 22:26:06
430  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด สพป.ชลบุรี เขต2 17 เมษายน 2562 13:20:35
431  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 เมษายน 2562 20:58:18
432  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 เมษายน 2562 14:03:05
433  เจซี.บ้านอินทร์แปลง สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 20:28:52
434  บ้านสร้างแป้น สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 16:51:57
435  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:56:01
436  บ้านนาส่อนโพนทัน สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:36:53
437  สุมเส้าวิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 11 เมษายน 2562 23:32:47
438  โรงเรียนวัดนอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 เมษายน 2562 13:30:39
439  โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป.อุบลราชธานี เขต5 11 เมษายน 2562 13:16:04
440  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 เมษายน 2562 11:56:07
441  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 10 เมษายน 2562 18:17:45
442  บ้านหนองเกตุ สพป.ชลบุรี เขต2 10 เมษายน 2562 12:55:44
443  โรงเรียนวัดหัวสวน(ละม่อมประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 10 เมษายน 2562 10:58:53
444  บ้านทุ่งโก สพป.สุรินทร์ เขต2 9 เมษายน 2562 20:43:10
445  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม.  9 เมษายน 2562 14:18:36
446  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.  5 เมษายน 2562 13:24:17
447  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สพม.  5 เมษายน 2562 09:27:51
448  โรงเรียนปากคลองสอง สพป.ปทุมธานี เขต1 22 มีนาคม 2562 08:42:36
449  บ้านสะแบง สพป.อุดรธานี เขต3 20 มีนาคม 2562 10:35:43
450  ชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 19 มีนาคม 2562 21:34:57
451  โรงเรียนวัดเนินสัก สพป.ชลบุรี เขต2 18 มีนาคม 2562 16:17:10
452  โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว สพป.อุดรธานี เขต3 18 มีนาคม 2562 14:52:53
453  โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข สพป.ชลบุรี เขต2 18 มีนาคม 2562 07:13:41
454  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 22:03:31
455  โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:55:54
456  โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:20:09
457  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:16:30
458  โรงเรียนวัดลอน สพป.พัทลุง เขต2 15 มีนาคม 2562 14:53:24
459  บ้านดงยางพรพิบูลย์ สพป.อุดรธานี เขต3 15 มีนาคม 2562 08:35:32
460  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 18:51:47
461  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 18:39:32
462  โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 12:41:55
463  บ้านซำป่ารัง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:08:14
464  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:07:17
465  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:01:07
466  ชุมชนสะงวย สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:17:30
467  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:09:33
468  บ้านนางิ้ว สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:07:15
469  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 22:26:05
470  บ้านหนองเต่าดอนหายโศก สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 21:59:33
471  บ้านหนองนกทา สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 21:04:10
472  บ้านหัวดงยาง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 17:12:05
473  บ้านดงยาง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:59:22
474  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี" สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:40:33
475  บ้านดงบากโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:14:19
476  บ้านหนองแซง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:27:03
477  บ้านหันน้อย สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:24:44
478  โรงเรียนบ้นเรืองชัย สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:04:06
479  โรงเรียนบ้านดงวังพัง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 14:51:24
480  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:54:50
481  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:28:06
482  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:20:25
483  บ้านคำม่วง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 10:45:42
484  โรงเรียนชุมชนวังทอง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 10:10:42
485  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ สพป.ลพบุรี เขต2 13 มีนาคม 2562 09:24:07
486  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 06:18:54
487  บ้านโพนงาม สพป.อุดรธานี เขต3 12 มีนาคม 2562 21:24:27
488  โรงเรียนบ้านสายสนอง สพป.สุรินทร์ เขต2 11 มีนาคม 2562 11:14:16
489  โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ สพป.จันทบุรี เขต5 8 มีนาคม 2562 11:09:06
490  บ้านโคกกลาง สพป.ลพบุรี เขต2 7 มีนาคม 2562 09:33:00
491  โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.ลพบุรี เขต2 6 มีนาคม 2562 08:51:59
492  โรงเรียนบ้านคลอง สพป.ลพบุรี เขต2 5 มีนาคม 2562 13:19:22
493  โรงเรียนวัดหอกลอง สพป.พิษณุโลก เขต3 4 มีนาคม 2562 22:34:02
494  บ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ เขต3 25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:24
495  ห้วยยาวพิทยาคม สพม.  25 กุมภาพันธ์ 2562 10:20:57
496  บ้านใหม่วารีเย็น สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 มกราคม 2562 16:41:25
497  โรงเรียนเกาะสมุย สพม.  25 มกราคม 2562 13:42:07
498  ชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป.ลำพูน เขต2 17 มกราคม 2562 11:25:08
499  บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 2 มกราคม 2562 11:24:03


ทั้งหมด 499 รายการ 5 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th