โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและทำประเมิน 29 ประการเรียบร้อยแล้ว ปี 2559
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านโนนว่าน สพป.อุบลราชธานี เขต5 9 กันยายน 2559 10:17:11
102  โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.สุรินทร์ เขต1 9 กันยายน 2559 10:11:19
103  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ สพป.ขอนแก่น เขต5 9 กันยายน 2559 09:17:16
104  โรงเรียนบ้าานวังอ้ายจีด สพป.ชัยภูมิ เขต3 8 กันยายน 2559 20:25:16
105  โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต1 8 กันยายน 2559 18:44:49
106  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 16:26:36
107  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 15:43:29
108  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 กันยายน 2559 15:21:52
109  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด สพป.ขอนแก่น เขต5 8 กันยายน 2559 14:08:41
110  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 13:34:36
111  โรงเรียนบ้านสระพังข่า สพป.ขอนแก่น เขต5 8 กันยายน 2559 13:22:32
112  โรงเรียนบ้านนาโจด สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 กันยายน 2559 13:12:09
113  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 13:11:28
114  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 กันยายน 2559 11:58:56
115  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป.ขอนแก่น เขต5 8 กันยายน 2559 11:39:04
116  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 กันยายน 2559 11:36:52
117  โรงเรียนบ้านดวน สพป.อุบลราชธานี เขต5 8 กันยายน 2559 10:27:35
118  โรงเรียนวัดกลาง สพป.พัทลุง เขต1 8 กันยายน 2559 09:46:39
119  โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 กันยายน 2559 09:39:31
120  โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) สพป.สุรินทร์ เขต1 8 กันยายน 2559 08:56:26
121  โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ สพม.  7 กันยายน 2559 16:12:10
122  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต1 7 กันยายน 2559 16:02:00
123  โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป.สุรินทร์ เขต1 7 กันยายน 2559 14:28:16
124  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต5 7 กันยายน 2559 11:37:26
125  โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 7 กันยายน 2559 11:35:08
126  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม สพป.กระบี่ เขต1 7 กันยายน 2559 11:00:24
127  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม สพป.หนองคาย เขต2 7 กันยายน 2559 10:45:39
128  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17) สพป.ศรีสะเกษ เขต1 7 กันยายน 2559 10:31:19
129  โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) สพป.ราชบุรี เขต2 7 กันยายน 2559 10:11:41
130  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 7 กันยายน 2559 10:00:18
131  โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป สพป.นครราชสีมา เขต7 7 กันยายน 2559 09:11:17
132  โรงเรียนบ้านสองคอน สพป.ขอนแก่น เขต5 6 กันยายน 2559 15:49:02
133  โรงเรียนบ้านไชยสอ สพป.ขอนแก่น เขต5 6 กันยายน 2559 15:39:21
134  โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.ขอนแก่น เขต5 6 กันยายน 2559 15:16:08
135  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง สพป.อุบลราชธานี เขต2 6 กันยายน 2559 13:22:11
136  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม.  6 กันยายน 2559 13:21:00
137  โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) สพป.พัทลุง เขต1 6 กันยายน 2559 13:12:01
138  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 6 กันยายน 2559 11:40:52
139  โรงเรียนบ้านค้อ สพป.อุบลราชธานี เขต5 6 กันยายน 2559 10:58:31
140  โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต1 6 กันยายน 2559 10:18:39
141  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป.นครปฐม เขต1 6 กันยายน 2559 09:57:38
142  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป.ตาก เขต2 6 กันยายน 2559 09:38:04
143  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.สกลนคร เขต1 6 กันยายน 2559 09:26:01
144  โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป.มหาสารคาม เขต2 6 กันยายน 2559 09:13:12
145  โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ สพป.ยโสธร เขต2 6 กันยายน 2559 09:06:31
146  โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.ยโสธร เขต2 6 กันยายน 2559 08:44:02
147  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต2 6 กันยายน 2559 05:23:59
148  โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป.สุรินทร์ เขต2 5 กันยายน 2559 18:34:17
149  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป.ชุมพร เขต2 5 กันยายน 2559 15:02:36
150  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม.  5 กันยายน 2559 14:50:33
151  โรงเรียนองครักษ์ สพม.  5 กันยายน 2559 14:01:02
152  โรงเรียนรังงามวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต3 5 กันยายน 2559 12:05:40
153  โรงเรียนโนนสว่างวังเสือ สพป.อุบลราชธานี เขต5 5 กันยายน 2559 11:16:10
154  โรงเรียนบ้านกุดฮู สพป.สกลนคร เขต1 5 กันยายน 2559 11:13:23
155  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 5 กันยายน 2559 11:09:29
156  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ สพป.อุบลราชธานี เขต5 5 กันยายน 2559 11:06:07
157  โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป.ยโสธร เขต2 5 กันยายน 2559 11:02:46
158  โรงเรียนบ้านทวารไพร สพป.สุรินทร์ เขต1 5 กันยายน 2559 10:56:55
159  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน สพป.สุรินทร์ เขต2 5 กันยายน 2559 09:51:12
160  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.อุบลราชธานี เขต5 5 กันยายน 2559 09:39:17
161  โรงเรียนบ้านโคกค่าย สพป.อำนาจเจริญ เขต1 5 กันยายน 2559 09:15:47
162  โรงเรียนบ้านตะโก สพป.นครราชสีมา เขต6 4 กันยายน 2559 21:10:24
163  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 กันยายน 2559 20:56:47
164  บ้านหน้ากลองวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต3 3 กันยายน 2559 14:24:05
165  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป.นราธิวาส เขต2 3 กันยายน 2559 13:13:42
166  โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป.ยโสธร เขต2 3 กันยายน 2559 10:55:25
167  โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป.ชัยภูมิ เขต3 2 กันยายน 2559 15:16:15
168  โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ สพป.หนองบัวลำภู เขต2 2 กันยายน 2559 15:05:11
169  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ สพป.สุพรรณบุรี เขต1 2 กันยายน 2559 15:03:17
170  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป.ยโสธร เขต2 2 กันยายน 2559 14:43:20
171  โรงเรียนบ้านกุดโจด สพป.ยโสธร เขต2 2 กันยายน 2559 13:41:13
172  โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 2 กันยายน 2559 13:15:13
173  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สพป.นราธิวาส เขต2 2 กันยายน 2559 12:57:51
174  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง สพป.ปราจีนบุรี เขต1 1 กันยายน 2559 21:04:15
175  โรงเรียนบ้านโพนดินแดง สพป.ยโสธร เขต2 1 กันยายน 2559 18:04:24
176  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต2 1 กันยายน 2559 13:31:25
177  โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม.  1 กันยายน 2559 12:03:39
178  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.บุรีรัมย์ เขต2 1 กันยายน 2559 11:28:23
179  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) สพป.ชัยภูมิ เขต3 1 กันยายน 2559 10:30:17
180  โรงเรียนบ้านกาจับ สพป.อุบลราชธานี เขต2 1 กันยายน 2559 09:34:23
181  โรงเรียนบ้านตาราม สพป.บุรีรัมย์ เขต2 31 สิงหาคม 2559 21:42:04
182  โรงเรียนบ้านวังกุง สพป.ชัยภูมิ เขต3 31 สิงหาคม 2559 19:09:29
183  โรงเรียนบ้านโทะ สพป.ศรีสะเกษ เขต2 31 สิงหาคม 2559 15:58:25
184  โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.  31 สิงหาคม 2559 15:07:47
185  โรงเรียนวัดดอนตาจีน สพป.สุพรรณบุรี เขต1 31 สิงหาคม 2559 13:47:26
186  โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ สพป.ยโสธร เขต2 31 สิงหาคม 2559 12:37:25
187  โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี สพม.  31 สิงหาคม 2559 12:35:21
188  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) สพป.อุดรธานี เขต2 31 สิงหาคม 2559 11:38:29
189  โรงเรียนบ้านเขือง สพป.อุบลราชธานี เขต2 31 สิงหาคม 2559 11:35:34
190  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต2 31 สิงหาคม 2559 11:19:51
191  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.อุบลราชธานี เขต2 31 สิงหาคม 2559 10:59:34
192  โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.นครราชสีมา เขต6 31 สิงหาคม 2559 10:02:29
193  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ขอนแก่น เขต4 30 สิงหาคม 2559 22:51:59
194  โรงเรียนอนุบาลวันนา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 30 สิงหาคม 2559 20:45:38
195  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา สพม.  30 สิงหาคม 2559 15:40:09
196  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน สพป.กระบี่ เขต1 30 สิงหาคม 2559 15:06:43
197  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว สพป.นครราชสีมา เขต3 30 สิงหาคม 2559 11:05:09
198  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน สพป.ระยอง เขต2 30 สิงหาคม 2559 11:05:05
199  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน สพป.ระยอง เขต2 30 สิงหาคม 2559 10:47:55
200  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม.  30 สิงหาคม 2559 10:23:16


ทั้งหมด 1,623 รายการ 2 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th