โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและทำประเมิน 29 ประการเรียบร้อยแล้ว ปี 2559
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1601  โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป.สุรินทร์ เขต1 5 พฤษภาคม 2559 12:37:44
1602  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สพป.สุรินทร์ เขต3 5 พฤษภาคม 2559 10:46:28
1603  โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม.  4 พฤษภาคม 2559 14:14:45
1604  โรงเรียนบ้านสำเภา สพป.ลำปาง เขต1 4 พฤษภาคม 2559 13:03:01
1605  โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 พฤษภาคม 2559 12:07:40
1606  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต2 4 พฤษภาคม 2559 11:46:23
1607  โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 4 พฤษภาคม 2559 11:31:17
1608  โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สพม.  4 พฤษภาคม 2559 11:24:50
1609  โรงเรียนบ้านหนองรุง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 4 พฤษภาคม 2559 10:52:35
1610  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป.กระบี่ เขต1 4 พฤษภาคม 2559 00:52:24
1611  โรงเรียนบ้านเก่าขาม สพป.อุบลราชธานี เขต5 3 พฤษภาคม 2559 20:47:48
1612  โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 3 พฤษภาคม 2559 17:36:35
1613  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 3 พฤษภาคม 2559 12:42:49
1614  โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป.เชียงราย เขต4 3 พฤษภาคม 2559 12:39:39
1615  โรงเรียนวัดตะกาดเง้าฯ สพป.จันทบุรี เขต1 3 พฤษภาคม 2559 12:17:08
1616  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม.  3 พฤษภาคม 2559 10:07:31
1617  โรงเรียนวัดสังฆวราราม สพป.พัทลุง เขต2 3 พฤษภาคม 2559 09:58:25
1618  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 21:38:39
1619  โรงเรียนบ้านแม่กวัก สพป.ลำปาง เขต1 2 พฤษภาคม 2559 21:10:50
1620  โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สพป.เชียงราย เขต4 2 พฤษภาคม 2559 16:09:53
1621  โรงเรียนวัดอินทร์ สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 15:04:06
1622  โรงเรียนโพหัก สพม.  2 พฤษภาคม 2559 13:46:47
1623  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต1 2 พฤษภาคม 2559 13:13:53


ทั้งหมด 1,623 รายการ 17 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th