โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด ปี 2558
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนนายมวิทยาคาร สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 15 กันยายน 2558 10:03:36
102  โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 09:52:24
103  โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 กันยายน 2558 09:45:13
104  โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 กันยายน 2558 09:36:33
105  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2558 09:30:42
106  โรงเรียนบ้านปางชัย สพป.นครสวรรค์ เขต2 15 กันยายน 2558 09:28:05
107  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 กันยายน 2558 09:24:36
108  โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม.เขต 31 นครราชสีมา 15 กันยายน 2558 09:11:58
109  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง สพป.เลย เขต3 15 กันยายน 2558 08:52:06
110  โรงเรียนบ้านบุญนาค สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 08:16:43
111  โรงเรียนบ้านนิคม สพป.ยโสธร เขต2 14 กันยายน 2558 21:35:31
112  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาที่1 บ้านดานเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 14 กันยายน 2558 21:28:57
113  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป.พิษณุโลก เขต3 14 กันยายน 2558 21:25:20
114  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ สพป.อุดรธานี เขต1 14 กันยายน 2558 20:57:34
115  โรงเรียนบ้านบุ(รัฐฯ) สพป.บุรีรัมย์ เขต2 14 กันยายน 2558 20:49:01
116  โรงเรียนบ้านวังตำลึง สพป.ตาก เขต1 14 กันยายน 2558 20:19:31
117  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๗(บ้านชำเม็ง) สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 กันยายน 2558 19:45:12
118  โรงเรียนบ้านตุงติง สพป.เชียงใหม่ เขต5 14 กันยายน 2558 19:43:04
119  โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต2 14 กันยายน 2558 18:12:57
120  โรงเรียนบ้านหนองตะกู สพป.นครราชสีมา เขต4 14 กันยายน 2558 16:24:12
121  โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง สพป.สุพรรณบุรี เขต2 14 กันยายน 2558 16:10:45
122  โรงเรียนบ้านกระบี่ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 กันยายน 2558 15:48:11
123  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย สพป.หนองคาย เขต2 14 กันยายน 2558 15:44:51
124  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป.อำนาจเจริญ เขต1 14 กันยายน 2558 15:39:06
125  โรงเรียนบ้านสังเคิล สพป.บุรีรัมย์ เขต2 14 กันยายน 2558 15:25:51
126  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม สพป.นครพนม เขต1 14 กันยายน 2558 15:20:50
127  โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ 14 กันยายน 2558 15:12:48
128  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว สพป.อุบลราชธานี เขต1 14 กันยายน 2558 15:05:47
129  โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร สพป.อำนาจเจริญ เขต1 14 กันยายน 2558 15:00:42
130  โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป.อุบลราชธานี เขต3 14 กันยายน 2558 14:25:26
131  โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ"เพียรอนุสรณ์" สพป.ปัตตานี เขต8 14 กันยายน 2558 14:24:46
132  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต2 14 กันยายน 2558 14:10:45
133  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ สพป.ระยอง เขต1 14 กันยายน 2558 13:56:14
134  โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.เลย เขต3 14 กันยายน 2558 13:50:52
135  โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป.อำนาจเจริญ เขต1 14 กันยายน 2558 13:48:48
136  โรงเรียนไส้ไก่ สพป.ขอนแก่น เขต2 14 กันยายน 2558 13:47:36
137  โรงเรียนบ้านปากโป่ง สพป.เลย เขต3 14 กันยายน 2558 13:40:33
138  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป.ยโสธร เขต2 14 กันยายน 2558 13:35:31
139  โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป.อุดรธานี เขต3 14 กันยายน 2558 13:25:40
140  โรงเรียนบ้านกระเบา สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 กันยายน 2558 13:11:32
141  โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป.ลำปาง เขต1 14 กันยายน 2558 13:09:28
142  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 14 กันยายน 2558 13:06:11
143  โรงเรียนบ้านท่อน สพป.เลย เขต3 14 กันยายน 2558 12:52:38
144  โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป.เลย เขต3 14 กันยายน 2558 12:45:06
145  โรงเรียนวังทองวิทยา สพม.เขต 38 สุโขทัย 14 กันยายน 2558 11:47:40
146  โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป.สมุทรปราการ เขต2 14 กันยายน 2558 11:39:09
147  โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต4 14 กันยายน 2558 11:00:16
148  โรงเรียนบ้านวังแคน สพป.ขอนแก่น เขต2 14 กันยายน 2558 10:47:41
149  โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ สพป.บึงกาฬ เขต1 14 กันยายน 2558 10:40:58
150  โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 14 กันยายน 2558 10:39:55
151  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.เลย เขต3 14 กันยายน 2558 10:39:37
152  โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 กันยายน 2558 10:34:19
153  โรงเรียนบ้านคำเจริญ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 14 กันยายน 2558 10:28:09
154  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 14 กันยายน 2558 10:24:58
155  โรงเรียนบ้านควนพรุพี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 14 กันยายน 2558 10:09:37
156  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต4 14 กันยายน 2558 10:05:45
157  โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป.บุรีรัมย์ เขต2 14 กันยายน 2558 10:02:30
158  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สพป.ปทุมธานี เขต1 14 กันยายน 2558 09:56:52
159  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง สพป.เลย เขต3 14 กันยายน 2558 09:43:39
160  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2558 09:38:20
161  โรงเรียนบ้านหนองค้า สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 กันยายน 2558 09:32:15
162  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 14 กันยายน 2558 09:31:48
163  โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.อุบลราชธานี เขต4 14 กันยายน 2558 09:15:12
164  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สพป.อุดรธานี เขต1 14 กันยายน 2558 08:24:46
165  โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.ระยอง เขต1 14 กันยายน 2558 00:44:39
166  โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม.เขต 38 สุโขทัย 13 กันยายน 2558 21:04:33
167  โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.พัทลุง เขต2 13 กันยายน 2558 20:45:27
168  โรงเรียนบ้านคำเตย สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 กันยายน 2558 19:20:28
169  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 13 กันยายน 2558 17:32:12
170  โรงเรียนบ้านห่องยูง สพป.อุบลราชธานี เขต4 13 กันยายน 2558 16:49:45
171  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป.อำนาจเจริญ เขต1 13 กันยายน 2558 14:33:19
172  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป.สุรินทร์ เขต1 13 กันยายน 2558 09:21:58
173  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 13 กันยายน 2558 09:01:18
174  โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.สระแก้ว เขต1 13 กันยายน 2558 08:17:01
175  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 13 กันยายน 2558 06:16:08
176  โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 12 กันยายน 2558 19:14:20
177  โรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) สพป.จันทบุรี เขต1 12 กันยายน 2558 10:27:12
178  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา สพป.หนองคาย เขต2 12 กันยายน 2558 10:00:35
179  โรงเรียนบ้านในสอย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 12 กันยายน 2558 07:07:39
180  โรงเรียนบ้านห้วยตอง สพป.เชียงใหม่ เขต4 11 กันยายน 2558 21:41:20
181  โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 11 กันยายน 2558 20:36:52
182  โรงเรียนบ้านบนนา สพป.เชียงใหม่ เขต6 11 กันยายน 2558 18:46:37
183  โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 กันยายน 2558 15:01:54
184  โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 11 กันยายน 2558 14:50:34
185  โรงเรียนวัดเกาะขวาง (สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์) สพป.จันทบุรี เขต1 11 กันยายน 2558 14:48:36
186  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 11 กันยายน 2558 13:58:28
187  โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม.เขต 28 ยโสธร 11 กันยายน 2558 13:54:59
188  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 กันยายน 2558 13:39:31
189  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต3 11 กันยายน 2558 13:30:09
190  โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๗) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 กันยายน 2558 13:10:03
191  โรงเรียนโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป.ยโสธร เขต2 11 กันยายน 2558 10:39:34
192  โรงเรียนวัดควนเกย สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 11 กันยายน 2558 10:24:33
193  โรงเรียนบ้านขนา สพป.ศรีสะเกษ เขต4 11 กันยายน 2558 10:20:55
194  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต1 11 กันยายน 2558 09:01:34
195  โรงเรียนบ้านโนนฤๅษี สพป.หนองคาย เขต2 11 กันยายน 2558 03:52:53
196  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 กันยายน 2558 22:28:08
197  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป.สุรินทร์ เขต1 10 กันยายน 2558 21:38:54
198  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต7 10 กันยายน 2558 16:51:19
199  โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์74) สพป.สุรินทร์ เขต1 10 กันยายน 2558 16:24:49
200  โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก สพป.ศรีสะเกษ เขต4 10 กันยายน 2558 16:20:34


ทั้งหมด 1,836 รายการ 2 / 19
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th