โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด ปี 2558
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1801  โรงเรียนสา สพม.เขต 37 น่าน 11 พฤษภาคม 2558 14:41:30
1802  โรงเรียนวัดหลักศิลา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 11 พฤษภาคม 2558 11:27:12
1803  โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 11 พฤษภาคม 2558 11:25:04
1804  โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 11 พฤษภาคม 2558 10:48:35
1805  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย สพป.สกลนคร เขต2 10 พฤษภาคม 2558 22:34:16
1806  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 10 พฤษภาคม 2558 11:40:27
1807  โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป.สกลนคร เขต2 10 พฤษภาคม 2558 10:38:02
1808  โรงเรียนโคกกุง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 10 พฤษภาคม 2558 09:33:46
1809  โรงเรียนบ้านห้วยค้อ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 9 พฤษภาคม 2558 21:55:03
1810  โรงเรียนบ้านโชค (อำเภอปราสาท) สพป.สุรินทร์ เขต3 9 พฤษภาคม 2558 21:08:22
1811  โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) สพป.สุรินทร์ เขต3 9 พฤษภาคม 2558 20:49:18
1812  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 9 พฤษภาคม 2558 20:00:14
1813  โรงเรียนบ้านสระกุด สพป.บุรีรัมย์ เขต4 9 พฤษภาคม 2558 13:55:41
1814  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.ชัยภูมิ เขต3 9 พฤษภาคม 2558 11:30:05
1815  โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต4 9 พฤษภาคม 2558 10:59:56
1816  โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 9 พฤษภาคม 2558 07:42:53
1817  โรงเรียนบ้านดอน สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 23:52:07
1818  โรงเรียนวัดสิริมงคล สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 22:24:22
1819  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 21:41:07
1820  โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 20:39:50
1821  โรงเรียนวัดสระทอง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 20:23:07
1822  โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 19:11:22
1823  โรงเรียนบ้านหนองครก สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 18:53:26
1824  โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 16:44:27
1825  โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป.บุรีรัมย์ เขต3 8 พฤษภาคม 2558 16:39:12
1826  โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 8 พฤษภาคม 2558 16:30:20
1827  โรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาโละโคะ สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 พฤษภาคม 2558 12:06:02
1828  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 พฤษภาคม 2558 08:52:31
1829  โรงเรียนบ้านอีเลิศ สพป.เลย เขต2 8 พฤษภาคม 2558 08:26:36
1830  โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย สพป.หนองบัวลำภู เขต1 7 พฤษภาคม 2558 16:54:35
1831  โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป.อุบลราชธานี เขต4 7 พฤษภาคม 2558 15:56:31
1832  โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว สพป.หนองบัวลำภู เขต1 7 พฤษภาคม 2558 15:40:18
1833  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 7 พฤษภาคม 2558 15:29:03
1834  โรงเรียนบ้านคะนา สพป.สุรินทร์ เขต3 6 พฤษภาคม 2558 10:06:15
1835  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.พะเยา เขต2 4 พฤษภาคม 2558 19:50:57
1836  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.เขต 22 มุกดาหาร 4 พฤษภาคม 2558 10:52:36


ทั้งหมด 1,836 รายการ 19 / 19
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th