โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด ปี 2558
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.สงขลา เขต1 16 กันยายน 2558 15:21:18
2  โรงเรียนบ้านนาโนน สพป.ศรีสะเกษ เขต2 16 กันยายน 2558 15:18:53
3  โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 16 กันยายน 2558 14:45:08
4  โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป.สุรินทร์ เขต1 16 กันยายน 2558 14:15:00
5  โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 16 กันยายน 2558 13:46:12
6  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ขอนแก่น เขต2 16 กันยายน 2558 13:18:03
7  โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ สพป.ตาก เขต1 16 กันยายน 2558 12:29:31
8  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ สพม.เขต 38 สุโขทัย 16 กันยายน 2558 11:27:39
9  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม.เขต 35 ลำปาง 16 กันยายน 2558 10:57:22
10  โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 16 กันยายน 2558 10:41:05
11  โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป.นครราชสีมา เขต6 16 กันยายน 2558 10:19:55
12  โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง สพป.เชียงราย เขต2 16 กันยายน 2558 10:17:40
13  โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สพป.เชียงราย เขต2 16 กันยายน 2558 10:04:34
14  โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป.อำนาจเจริญ เขต1 16 กันยายน 2558 09:43:13
15  โรงเรียนบ้านม่วงแยก สพป.ศรีสะเกษ เขต4 16 กันยายน 2558 08:27:30
16  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ สพป.สุรินทร์ เขต2 16 กันยายน 2558 05:59:35
17  โรงเรียนวัดสามผาน สพป.จันทบุรี เขต1 16 กันยายน 2558 05:07:08
18  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 23:27:30
19  โรงเรียนบ้านสะพานโดม สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 กันยายน 2558 23:23:36
20  โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 21:18:39
21  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 15 กันยายน 2558 20:48:11
22  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ สพป.บึงกาฬ เขต1 15 กันยายน 2558 20:33:16
23  โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 20:05:41
24  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป.ตาก เขต1 15 กันยายน 2558 19:46:59
25  โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 19:45:16
26  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 19:15:11
27  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 19:04:50
28  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 18:59:47
29  โรงเรียนบ้านหนองหวาย (บ่อพลอย) สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 18:55:24
30  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2558 18:09:04
31  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 15 กันยายน 2558 18:08:26
32  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 18:07:09
33  โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น สพป.บึงกาฬ เขต1 15 กันยายน 2558 17:03:40
34  โรงเรียนบ้านสบแม่รวม สพป.เชียงใหม่ เขต6 15 กันยายน 2558 16:49:37
35  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 15 กันยายน 2558 16:45:25
36  โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม สพป.ตาก เขต1 15 กันยายน 2558 16:45:21
37  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 16:43:46
38  โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 กันยายน 2558 16:36:31
39  โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 15 กันยายน 2558 16:32:02
40  โรงเรียนสามชัย สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 15 กันยายน 2558 16:12:16
41  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 15 กันยายน 2558 16:08:37
42  โรงเรียนวัดเสด็จ สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 16:06:13
43  โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 กันยายน 2558 16:05:01
44  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 15:37:24
45  โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 15:25:15
46  โรงเรียนหนองปิงโปง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 กันยายน 2558 15:21:03
47  โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2558 15:12:03
48  โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 กันยายน 2558 15:05:15
49  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 15:04:02
50  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2558 14:56:03
51  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2558 14:50:03
52  โรงเรียนบ้านแสงไผ่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:41:45
53  โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2558 14:40:13
54  โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 กันยายน 2558 14:37:47
55  โรงเรียนวัดรางบัวทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต2 15 กันยายน 2558 14:30:14
56  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 14:26:42
57  โรงเรียนบ้านผือ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:23:16
58  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม.เขต 11 ชุมพร 15 กันยายน 2558 14:13:47
59  โรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป.ปทุมธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:09:01
60  โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม.เขต 12 พัทลุง 15 กันยายน 2558 14:04:52
61  โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 13:56:21
62  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 13:54:43
63  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 15 กันยายน 2558 13:54:26
64  โรงเรียนวัดผลาหาร สพป.ปทุมธานี เขต1 15 กันยายน 2558 13:52:36
65  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 13:47:10
66  โรงเรียนแม่แป้นวิทยา สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 13:44:49
67  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 กันยายน 2558 13:35:59
68  โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลลอนุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต3 15 กันยายน 2558 13:29:00
69  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2558 13:25:43
70  โรงเรียนวัดควนสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 กันยายน 2558 13:23:44
71  โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 15 กันยายน 2558 13:19:44
72  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2558 13:06:28
73  โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 กันยายน 2558 12:47:46
74  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้13 สพป.เชียงใหม่ เขต6 15 กันยายน 2558 12:46:45
75  โรงเรียนวัดบางนาง สพป.ชลบุรี เขต2 15 กันยายน 2558 12:34:28
76  โรงเรียนหนองผักฉีด สพป.ตรัง เขต1 15 กันยายน 2558 12:33:48
77  โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 12:32:33
78  โรงเรียนบ้านสอยดาว สพป.นครราชสีมา เขต4 15 กันยายน 2558 11:45:12
79  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2558 11:40:56
80  โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2558 11:39:56
81  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า สพป.นครสวรรค์ เขต3 15 กันยายน 2558 11:29:19
82  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป.เชียงใหม่ เขต6 15 กันยายน 2558 11:16:04
83  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 กันยายน 2558 11:13:23
84  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 11:12:51
85  โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 15 กันยายน 2558 11:11:45
86  โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.บึงกาฬ เขต1 15 กันยายน 2558 11:07:51
87  โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 กันยายน 2558 10:56:55
88  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2558 10:53:00
89  โรงเรียนวัดโลกา สพป.สงขลา เขต1 15 กันยายน 2558 10:52:49
90  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น สพป.ชัยภูมิ เขต2 15 กันยายน 2558 10:45:47
91  โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย สพป.ยโสธร เขต2 15 กันยายน 2558 10:43:45
92  โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา สพป.ขอนแก่น เขต4 15 กันยายน 2558 10:39:01
93  โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 10:36:00
94  โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 กันยายน 2558 10:35:12
95  โรงเรียนคลองกันยา สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 กันยายน 2558 10:30:25
96  โรงเรียนวัดท่าสี สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 10:28:25
97  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2558 10:26:05
98  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ สพป.สงขลา เขต1 15 กันยายน 2558 10:22:27
99  โรงเรียนบ้านเปือย สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 10:17:54
100  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง สพป.ระยอง เขต1 15 กันยายน 2558 10:10:35


ทั้งหมด 1,836 รายการ 1 / 19
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th