ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 16 กันยายน 2557 01:24:28
2  โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม.  15 กันยายน 2557 22:50:17
3  โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม.  15 กันยายน 2557 22:43:17
4  โรงเรียนบ้านหนองสลัดได สพป.สุพรรณบุรี เขต2 15 กันยายน 2557 22:34:11
5  โรงเรียนบ้านบ่อดิน สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2557 20:58:29
6  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 20:13:05
7  โรงเรียนสียัดพัฒนา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 15 กันยายน 2557 20:11:48
8  โรงเรียนบ้านโคกม่วย สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 19:17:56
9  โรงเรียนบ้านโคกหม้อ สพป.สุพรรณบุรี เขต2 15 กันยายน 2557 18:23:18
10  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต3 15 กันยายน 2557 18:22:26
11  โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 18:13:25
12  โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม.  15 กันยายน 2557 16:57:02
13  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย สพป.นครนายก เขต1 15 กันยายน 2557 16:28:36
14  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.  15 กันยายน 2557 15:43:13
15  โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 15:31:10
16  โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 15:25:25
17  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2557 15:18:48
18  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป.เชียงใหม่ เขต2 15 กันยายน 2557 15:12:22
19  โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สพป.เชียงราย เขต4 15 กันยายน 2557 14:53:28
20  โรงเรียนบ้านลาด สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 14:53:16
21  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 14:52:31
22  โรงเรียนบ้านนาทัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 14:47:35
23  โรงเรียนศรีนคร สพม.  15 กันยายน 2557 14:40:08
24  โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2557 14:39:00
25  โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 14:22:03
26  โรงเรียนบ้านปลัด สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2557 14:20:49
27  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 กันยายน 2557 14:16:25
28  โรงเรียนนาทันวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 14:11:16
29  โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2557 13:56:44
30  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 13:33:51
31  โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป.เลย เขต2 15 กันยายน 2557 13:19:38
32  โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม.  15 กันยายน 2557 13:16:05
33  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:52:49
34  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:49:44
35  โรงเรียนวัดหนองส้ม สพป.เพชรบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:48:19
36  โรงเรียนบ้านต้นสำโรง สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 12:35:51
37  โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 12:30:20
38  โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป.บุรีรัมย์ เขต4 15 กันยายน 2557 12:24:42
39  โรงเรียนบ้านสันวิไล สพป.ลำพูน เขต2 15 กันยายน 2557 12:22:44
40  โรงเรียนบ้านมณีลอย สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:08:27
41  โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม.  15 กันยายน 2557 11:51:01
42  โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป.ลำพูน เขต2 15 กันยายน 2557 11:40:46
43  โรงเรียนบ้านบ่อโพง สพป.เพชรบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 11:24:48
44  โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 15 กันยายน 2557 11:11:36
45  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 11:01:41
46  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 10:55:17
47  โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม.  15 กันยายน 2557 10:36:11
48  โรงเรียนบ้านหนองปากโลง สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 10:31:56
49  โรงเรียนวัดหนองสีงา(ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์) สพป.จันทบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 09:54:30
50  โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป.ตราด เขต1 15 กันยายน 2557 09:35:45
51  โรงเรียนในเตาพิทยาคม สพม.  15 กันยายน 2557 09:28:52
52  โรงเรียนวัดสะแกงาม (จีระศฤงฆ์อุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 15 กันยายน 2557 09:22:00
53  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 15 กันยายน 2557 09:17:10
54  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน สพป.เชียงราย เขต4 15 กันยายน 2557 08:54:36
55  โรงเรียนวัดบ้านหลวง สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 08:25:31
56  โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา สพป.ลำปาง เขต2 14 กันยายน 2557 21:48:23
57  โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม.  14 กันยายน 2557 21:23:06
58  โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) สพป.นราธิวาส เขต1 14 กันยายน 2557 21:14:41
59  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สพป.สุโขทัย เขต2 14 กันยายน 2557 16:50:57
60  โรงเรียนวัดวังหินฯ สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2557 16:36:18
61  โรงเรียนนักธุรกิจ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 กันยายน 2557 16:03:35
62  โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป.บึงกาฬ เขต1 14 กันยายน 2557 15:43:16
63  โรงเรียนบ้านยางระหง สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2557 13:22:52
64  โรงเรียนบ้านดงแหลม สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 กันยายน 2557 13:09:05
65  โรงเรียนบ้านคำม่วง(กาฬสินธุ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 กันยายน 2557 09:54:06
66  โรงเรียนบ้านเลาสู สพป.ลำปาง เขต3 14 กันยายน 2557 09:54:03
67  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 14 กันยายน 2557 09:01:07
68  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ลำพูน ) สพป.ลำพูน เขต2 14 กันยายน 2557 08:49:40
69  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 13 กันยายน 2557 23:24:08
70  โรงเรียนดงสวนพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 13 กันยายน 2557 19:40:07
71  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ สพป.เชียงราย เขต4 13 กันยายน 2557 11:36:46
72  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 13 กันยายน 2557 10:20:00
73  โรงเรียนโป่งนกเปล้า สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 21:48:38
74  โรงเรียนบ้านนาเหนือ(กาฬสินธุ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 16:04:23
75  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 15:35:00
76  โรงเรียนบ้านจอมทอง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 15:24:15
77  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 15:20:34
78  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว สพป.ลำพูน เขต2 12 กันยายน 2557 15:11:54
79  โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2557 14:40:21
80  โรงเรียนหนองบัวโดน สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 13:20:44
81  โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2557 13:08:04
82  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2557 13:07:25
83  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 กันยายน 2557 12:36:51
84  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2557 12:30:53
85  โรงเรียนวัดวังหลวง สพป.ลำพูน เขต2 12 กันยายน 2557 11:34:29
86  โรงเรียนวัดเนินสูง(จันทบุรี) สพป.จันทบุรี เขต1 12 กันยายน 2557 11:28:54
87  โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 12 กันยายน 2557 10:59:44
88  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม.  12 กันยายน 2557 10:56:08
89  โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2557 10:43:03
90  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 12 กันยายน 2557 10:28:02
91  โรงเรียนบ้านยางตะพาย สพป.พิจิตร เขต1 12 กันยายน 2557 08:56:35
92  โรงเรียนบ้านจันทัย สพป.อุบลราชธานี เขต3 12 กันยายน 2557 08:48:23
93  โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม.  12 กันยายน 2557 08:23:04
94  โรงเรียนวัดหนองไทร สพป.จันทบุรี เขต1 12 กันยายน 2557 08:09:44
95  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป.สกลนคร เขต3 11 กันยายน 2557 20:57:54
96  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต4 11 กันยายน 2557 19:42:43
97  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด สพป.บุรีรัมย์ เขต1 11 กันยายน 2557 18:48:47
98  โรงเรียนบ้านหนองซอแซ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 11 กันยายน 2557 17:42:10
99  โรงเรียนบ้านบากง สพป.นราธิวาส เขต1 11 กันยายน 2557 17:18:59
100  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 11 กันยายน 2557 16:00:21


ทั้งหมด 1,871 รายการ 1 / 19
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th