ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
5501  โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:48:55
5502  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:25:50
5503  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:01:20
5504  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(มหาสารคาม) สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 10:43:31
5505  โรงเรียนบ้านเนิน สพป.ชลบุรี เขต2 5 กุมภาพันธ์ 2556 09:31:42
5506  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 08:48:49
5507  โรงเรียนวัดศาลาลอย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 20:48:54
5508  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ สพป.มหาสารคาม เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:48:20
5509  โรงเรียนอนุบาลบรบือ สพป.มหาสารคาม เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:38:28
5510  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ) สพป.ราชบุรี เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:32:37
5511  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม (ถนอมราษฎร์อุทิศ) สพป.ราชบุรี เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:11:15
5512  โรงเรียนวัดสะตือ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:09:11
5513  โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 14:52:06
5514  โรงเรียนวัดบางกะโด สพป.ราชบุรี เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 13:39:28
5515  โรงเรียนเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป.มหาสารคาม เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 12:28:44
5516  โรงเรียนฮ่างต่ำ สพป.เชียงใหม่ เขต3 4 กุมภาพันธ์ 2556 12:04:24
5517  โรงเรียนบ้านทับร้าง สพป.ชลบุรี เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 11:03:18
5518  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม.  4 กุมภาพันธ์ 2556 10:31:15
5519  โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป.มหาสารคาม เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 10:12:34
5520  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 09:57:15
5521  โรงเรียนวัดนาค สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 09:33:28
5522  โรงเรียนบ้านบางไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 2 กุมภาพันธ์ 2556 22:10:25
5523  โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต3 1 กุมภาพันธ์ 2556 14:14:45
5524  โรงเรียนวัดโหละคล้า สพป.ตรัง เขต1 1 กุมภาพันธ์ 2556 13:13:07
5525  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม.  1 กุมภาพันธ์ 2556 12:46:00
5526  โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงใหม่ เขต3 1 กุมภาพันธ์ 2556 09:11:40
5527  โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป.ลพบุรี เขต2 1 กุมภาพันธ์ 2556 08:39:35
5528  โรงเรียนวัดดอกไม้ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 1 กุมภาพันธ์ 2556 08:33:40
5529  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก สพป.นครราชสีมา เขต7 31 มกราคม 2556 16:53:24
5530  โรงเรียนบ้านยาง สพป.เชียงใหม่ เขต3 31 มกราคม 2556 14:09:41
5531  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 มกราคม 2556 11:05:12
5532  โรงเรียนวัดแค สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 มกราคม 2556 08:54:34
5533  โรงเรียนวัดโคกสังข์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 มกราคม 2556 08:50:23
5534  โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 มกราคม 2556 11:20:39
5535  โรงเรียนขุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 มกราคม 2556 09:27:51
5536  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต3 29 มกราคม 2556 09:37:17
5537  โรงเรียนเมืองปราณบุรี สพม.  28 มกราคม 2556 22:57:38
5538  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 มกราคม 2556 20:52:33
5539  โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต3 28 มกราคม 2556 10:43:21
5540  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สพม.  27 มกราคม 2556 10:57:32
5541  โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส สพป.ขอนแก่น เขต4 24 มกราคม 2556 14:16:48
5542  โรงเรียนแม่แตง สพม.  14 มกราคม 2556 13:47:25
5543  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) สพป.นครนายก เขต1 10 มกราคม 2556 11:58:49
5544  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก เขต1 8 มกราคม 2556 00:15:09


ทั้งหมด 5,544 รายการ 56 / 56
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th