ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
5401  โรงเรียนวังนกไข่ สพป.สมุทรสาคร เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2556 15:25:36
5402  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.  7 กุมภาพันธ์ 2556 15:21:04
5403  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ สพป.นนทบุรี เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2556 15:08:27
5404  โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง(ทับทองวิทยาธาร) สพป.สมุทรสาคร เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2556 15:04:27
5405  โรงเรียนบ้านนาวัง สพป.ชลบุรี เขต3 7 กุมภาพันธ์ 2556 14:45:09
5406  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2556 14:14:05
5407  โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2556 13:38:38
5408  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ สพป.ราชบุรี เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2556 13:36:00
5409  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) สพป.สมุทรสาคร เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2556 13:35:05
5410  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2556 13:23:02
5411  โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน สพป.สมุทรสาคร เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2556 13:21:38
5412  โรงเรียนนารีรัตน์ สพม.  7 กุมภาพันธ์ 2556 13:10:32
5413  โรงเรียนวัดจอมทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 7 กุมภาพันธ์ 2556 13:07:12
5414  โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ สพป.สมุทรสาคร เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2556 12:40:10
5415  โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) สพป.สมุทรสาคร เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2556 12:23:26
5416  โรงเรียนบ้านหนองคา สพป.ราชบุรี เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2556 12:16:41
5417  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2556 12:14:34
5418  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม สพป.มหาสารคาม เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2556 11:45:31
5419  โรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2556 10:55:48
5420  โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด สพป.สมุทรสาคร เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2556 10:42:46
5421  โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่95 สพป.สมุทรสาคร เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2556 10:38:51
5422  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต4 7 กุมภาพันธ์ 2556 09:47:35
5423  โรงเรียนบ้านนำ้ขาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 7 กุมภาพันธ์ 2556 09:38:16
5424  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2556 09:07:00
5425  โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป.มหาสารคาม เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 22:15:33
5426  โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 15:35:27
5427  โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม สพป.สมุทรสาคร เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 15:18:40
5428  โรงเรียนบ้านท่าทราย สพป.สมุทรสาคร เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 13:50:43
5429  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ สพป.อุดรธานี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 13:12:38
5430  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.ราชบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 12:52:13
5431  โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) สพป.แพร่ เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 12:27:10
5432  โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป.เพชรบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 12:23:25
5433  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 6 กุมภาพันธ์ 2556 11:12:10
5434  โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) สพป.ราชบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 11:00:00
5435  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป.มหาสารคาม เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:56:25
5436  โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว สพป.กาญจนบุรี เขต4 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:41:59
5437  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:41:32
5438  โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา สพป.แพร่ เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:39:59
5439  โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป.แพร่ เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:36:22
5440  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป.ชลบุรี เขต3 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:08:24
5441  โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป.นครราชสีมา เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:58:56
5442  โรงเรียนบ้านกงหนิง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:53:43
5443  โรงเรียนวัดแหลมทอง สพป.ราชบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:38:46
5444  โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม.  6 กุมภาพันธ์ 2556 09:38:28
5445  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม สพป.นครราชสีมา เขต7 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:28:10
5446  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๘(บ้านคลองควน) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:12:18
5447  โรงเรียนวัดสนามไชย (สนามไชยประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:09:57
5448  โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป.มหาสารคาม เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:06:05
5449  โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 19:58:18
5450  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 16:35:33
5451  โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 14:34:52
5452  โรงเรียนอนุบาลแกดำ สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 13:56:04
5453  โรงเรียนวัดคงคาเลียบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 5 กุมภาพันธ์ 2556 13:53:36
5454  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 13:42:10
5455  โรงเรียนบ้านซองแมว สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 12:44:31
5456  โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป.ปราจีนบุรี เขต2 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:50:20
5457  โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:48:55
5458  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:25:50
5459  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:01:20
5460  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(มหาสารคาม) สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 10:43:31
5461  โรงเรียนบ้านเนิน สพป.ชลบุรี เขต2 5 กุมภาพันธ์ 2556 09:31:42
5462  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 08:48:49
5463  โรงเรียนวัดศาลาลอย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 20:48:54
5464  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ สพป.มหาสารคาม เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:48:20
5465  โรงเรียนอนุบาลบรบือ สพป.มหาสารคาม เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:38:28
5466  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ) สพป.ราชบุรี เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:32:37
5467  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม (ถนอมราษฎร์อุทิศ) สพป.ราชบุรี เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:11:15
5468  โรงเรียนวัดสะตือ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:09:11
5469  โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 14:52:06
5470  โรงเรียนวัดบางกะโด สพป.ราชบุรี เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 13:39:28
5471  โรงเรียนเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป.มหาสารคาม เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 12:28:44
5472  โรงเรียนฮ่างต่ำ สพป.เชียงใหม่ เขต3 4 กุมภาพันธ์ 2556 12:04:24
5473  โรงเรียนบ้านทับร้าง สพป.ชลบุรี เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 11:03:18
5474  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม.  4 กุมภาพันธ์ 2556 10:31:15
5475  โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป.มหาสารคาม เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 10:12:34
5476  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 09:57:15
5477  โรงเรียนวัดนาค สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 09:33:28
5478  โรงเรียนบ้านบางไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 2 กุมภาพันธ์ 2556 22:10:25
5479  โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต3 1 กุมภาพันธ์ 2556 14:14:45
5480  โรงเรียนวัดโหละคล้า สพป.ตรัง เขต1 1 กุมภาพันธ์ 2556 13:13:07
5481  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม.  1 กุมภาพันธ์ 2556 12:46:00
5482  โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงใหม่ เขต3 1 กุมภาพันธ์ 2556 09:11:40
5483  โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป.ลพบุรี เขต2 1 กุมภาพันธ์ 2556 08:39:35
5484  โรงเรียนวัดดอกไม้ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 1 กุมภาพันธ์ 2556 08:33:40
5485  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก สพป.นครราชสีมา เขต7 31 มกราคม 2556 16:53:24
5486  โรงเรียนบ้านยาง สพป.เชียงใหม่ เขต3 31 มกราคม 2556 14:09:41
5487  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 มกราคม 2556 11:05:12
5488  โรงเรียนวัดแค สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 มกราคม 2556 08:54:34
5489  โรงเรียนวัดโคกสังข์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 มกราคม 2556 08:50:23
5490  โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 มกราคม 2556 11:20:39
5491  โรงเรียนขุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 มกราคม 2556 09:27:51
5492  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต3 29 มกราคม 2556 09:37:17
5493  โรงเรียนเมืองปราณบุรี สพม.  28 มกราคม 2556 22:57:38
5494  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 มกราคม 2556 20:52:33
5495  โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต3 28 มกราคม 2556 10:43:21
5496  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สพม.  27 มกราคม 2556 10:57:32
5497  โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส สพป.ขอนแก่น เขต4 24 มกราคม 2556 14:16:48
5498  โรงเรียนแม่แตง สพม.  14 มกราคม 2556 13:47:25
5499  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) สพป.นครนายก เขต1 10 มกราคม 2556 11:58:49
5500  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก เขต1 8 มกราคม 2556 00:15:09


ทั้งหมด 5,500 รายการ 55 / 55
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th