ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
201  โรงเรียนวัดวังตะกู(เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 13:01:59
202  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 12:51:01
203  โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป.ชัยภูมิ เขต1 9 ตุลาคม 2556 12:05:26
204  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป.ยะลา เขต2 9 ตุลาคม 2556 12:02:33
205  โรงเรียนวัดทะเลบก สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 11:07:59
206  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 10:34:53
207  โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร(สิงหวิทยาคาร) สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 10:28:56
208  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.อุบลราชธานี เขต5 9 ตุลาคม 2556 10:28:23
209  โรงเรียนวัดห้วยผักชี สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 10:08:36
210  โรงเรียนบ้านตาโม สพป.อุบลราชธานี เขต5 9 ตุลาคม 2556 09:07:19
211  โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต1 9 ตุลาคม 2556 07:56:35
212  โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต4 9 ตุลาคม 2556 04:41:47
213  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 ตุลาคม 2556 20:22:20
214  โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต1 8 ตุลาคม 2556 15:59:15
215  โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม.  8 ตุลาคม 2556 15:52:18
216  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 ตุลาคม 2556 14:55:20
217  โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม สพม.  8 ตุลาคม 2556 11:09:44
218  โรงเรียนหนองขาม (ทองงามวิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 ตุลาคม 2556 10:59:25
219  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม.  7 ตุลาคม 2556 17:50:10
220  โรงเรียนนครวิทยาคม สพม.  7 ตุลาคม 2556 16:35:13
221  โรงเรียนบ้านทับน้อย สพป.สุรินทร์ เขต2 7 ตุลาคม 2556 13:48:07
222  โรงเรียนบ้านราชกรูด สพป.ระนอง เขต1 7 ตุลาคม 2556 12:56:00
223  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม.  7 ตุลาคม 2556 12:03:35
224  โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ สพป.อุบลราชธานี เขต5 7 ตุลาคม 2556 10:02:45
225  โรงเรียนวัดงิ้วราย สพป.อ่างทอง เขต1 6 ตุลาคม 2556 20:46:18
226  โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย สพป.อุบลราชธานี เขต5 6 ตุลาคม 2556 19:07:34
227  โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.อุบลราชธานี เขต5 6 ตุลาคม 2556 11:53:03
228  โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.  6 ตุลาคม 2556 08:41:56
229  โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป.อุบลราชธานี เขต5 5 ตุลาคม 2556 20:11:26
230  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป.สกลนคร เขต3 5 ตุลาคม 2556 17:48:52
231  โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 ตุลาคม 2556 22:12:19
232  โรงเรียนบ้านห่องเตย สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 ตุลาคม 2556 21:52:31
233  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขต6 4 ตุลาคม 2556 21:45:29
234  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 ตุลาคม 2556 20:59:28
235  โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 ตุลาคม 2556 14:30:30
236  โรงเรียนบ้านหนองทัพ สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 ตุลาคม 2556 13:13:47
237  โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 ตุลาคม 2556 13:04:42
238  โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 4 ตุลาคม 2556 11:57:01
239  โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 ตุลาคม 2556 11:16:50
240  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 ตุลาคม 2556 10:53:36
241  โรงเรียนบ้านหม้อทอง สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 ตุลาคม 2556 09:34:03
242  โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 ตุลาคม 2556 08:57:44
243  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 ตุลาคม 2556 08:56:13
244  โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป.เชียงใหม่ เขต6 3 ตุลาคม 2556 21:44:02
245  โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต1 3 ตุลาคม 2556 21:05:47
246  โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ สพป.อุบลราชธานี เขต5 3 ตุลาคม 2556 18:48:54
247  โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา สพม.  3 ตุลาคม 2556 18:10:13
248  โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม.  3 ตุลาคม 2556 15:46:57
249  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต5 3 ตุลาคม 2556 13:08:03
250  โรงเรียนบ้านขอนแป้น สพป.อุบลราชธานี เขต5 3 ตุลาคม 2556 11:31:04
251  โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป.อุบลราชธานี เขต5 3 ตุลาคม 2556 11:10:34
252  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.อุบลราชธานี เขต5 3 ตุลาคม 2556 11:02:09
253  โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป.อุบลราชธานี เขต5 3 ตุลาคม 2556 10:30:18
254  โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม สพป.อ่างทอง เขต1 3 ตุลาคม 2556 10:09:11
255  โรงเรียนบ้านโนน (อุบลราชธานี) สพป.อุบลราชธานี เขต5 3 ตุลาคม 2556 10:06:16
256  โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม.  3 ตุลาคม 2556 09:31:41
257  โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป.อุบลราชธานี เขต5 2 ตุลาคม 2556 23:39:09
258  โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข สพป.อุบลราชธานี เขต5 2 ตุลาคม 2556 21:10:53
259  โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.อุบลราชธานี เขต5 2 ตุลาคม 2556 20:14:44
260  โรงเรียนบ้านเตย สพป.อุบลราชธานี เขต5 2 ตุลาคม 2556 20:06:57
261  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 2 ตุลาคม 2556 19:15:28
262  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป.ตาก เขต2 2 ตุลาคม 2556 19:10:03
263  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม.  2 ตุลาคม 2556 18:48:23
264  โรงเรียนบ้านดงกระชู สพป.อุบลราชธานี เขต5 2 ตุลาคม 2556 13:19:16
265  โรงเรียนบ้านอุดมสุข สพป.อุบลราชธานี เขต5 2 ตุลาคม 2556 12:19:49
266  โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ สพป.สุรินทร์ เขต2 2 ตุลาคม 2556 11:15:26
267  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม สพป.สุรินทร์ เขต2 2 ตุลาคม 2556 10:48:18
268  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป.นครราชสีมา เขต1 2 ตุลาคม 2556 08:16:34
269  โรงเรียนบ้านแก สพป.สุรินทร์ เขต2 1 ตุลาคม 2556 16:27:16
270  โรงเรียนวัดป่าแดด สพป.เชียงใหม่ เขต1 1 ตุลาคม 2556 09:20:50
271  โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต5 30 กันยายน 2556 11:18:46
272  โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ สพป.อุบลราชธานี เขต5 30 กันยายน 2556 10:59:48
273  โรงเรียนบ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) สพป.แพร่ เขต2 30 กันยายน 2556 10:25:49
274  โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป.อุบลราชธานี เขต5 30 กันยายน 2556 09:08:27
275  โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป.อุบลราชธานี เขต5 30 กันยายน 2556 09:04:12
276  โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป.อุบลราชธานี เขต5 30 กันยายน 2556 06:21:51
277  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป.ยะลา เขต3 27 กันยายน 2556 16:36:03
278  โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 27 กันยายน 2556 12:58:22
279  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม.  27 กันยายน 2556 11:47:12
280  โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป.อุบลราชธานี เขต5 26 กันยายน 2556 20:12:23
281  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี สพป.พัทลุง เขต1 26 กันยายน 2556 09:05:17
282  โรงเรียนวัดสิงห์ สพม.  26 กันยายน 2556 08:46:40
283  โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ สพป.พัทลุง เขต1 25 กันยายน 2556 14:57:46
284  โรงเรียนวัดควนแร่ สพป.พัทลุง เขต1 25 กันยายน 2556 14:23:51
285  โรงเรียนวัดทะเลน้อย(ลอยประชาคาร) สพป.พัทลุง เขต1 25 กันยายน 2556 10:01:51
286  โรงเรียนบ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป.พัทลุง เขต1 25 กันยายน 2556 08:36:21
287  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) สพป.พัทลุง เขต1 24 กันยายน 2556 13:32:30
288  โรงเรียนบ้านห้วยกรวด สพป.พัทลุง เขต1 24 กันยายน 2556 11:41:19
289  โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง สพป.อุบลราชธานี เขต5 24 กันยายน 2556 10:50:52
290  โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต1 24 กันยายน 2556 09:17:21
291  โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สพป.เพชรบุรี เขต2 23 กันยายน 2556 14:54:10
292  โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป.พัทลุง เขต1 23 กันยายน 2556 13:52:36
293  โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง สพป.พัทลุง เขต1 23 กันยายน 2556 11:44:02
294  โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป.พัทลุง เขต1 23 กันยายน 2556 09:30:18
295  โรงเรียนวัดพังดาน สพป.พัทลุง เขต1 23 กันยายน 2556 09:29:03
296  โรงเรียนทุ่งยางเปล สพป.พัทลุง เขต1 23 กันยายน 2556 08:54:26
297  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต1 23 กันยายน 2556 08:44:33
298  โรงเรียนวัดควนปันตาราม สพป.พัทลุง เขต1 23 กันยายน 2556 08:19:40
299  โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ สพป.พัทลุง เขต1 21 กันยายน 2556 20:38:47
300  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สพป.นนทบุรี เขต2 20 กันยายน 2556 13:14:57


ทั้งหมด 5,500 รายการ 3 / 55
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th