ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านยางเมือง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:34:02
102  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:30:50
103  โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 ตุลาคม 2556 15:26:18
104  โรงเรียนวัดหนองกก สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:17:48
105  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:14:34
106  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:11:34
107  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:59:29
108  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:56:20
109  โรงเรียนวัดดงยาง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:52:51
110  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:49:40
111  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:46:13
112  โรงเรียนวัดเสาหิน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:42:58
113  โรงเรียนวัดคุ้งยาง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:36:50
114  โรงเรียนวัดปรักรัก สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:33:41
115  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:27:33
116  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:16:24
117  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 14:12:57
118  โรงเรียนวัดปากพระ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:49:30
119  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(หรหมมาประชาสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:45:52
120  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 13:39:44
121  โรงเรียนบ้านหนองจัง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 12:54:35
122  โรงเรียนวัดหางตลาด สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 12:21:46
123  โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด สพป.น่าน เขต1 14 ตุลาคม 2556 11:41:24
124  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 11:31:30
125  โรงเรียนบ้านคำบอน สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 ตุลาคม 2556 10:37:27
126  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 14 ตุลาคม 2556 10:02:28
127  โรงเรียนวัดท่าฉนวน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 09:34:46
128  โรงเรียนบ้านหนองตม สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 08:04:09
129  โรงเรียนบ้านนาสระลอย สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 20:04:13
130  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 19:36:42
131  โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 18:26:01
132  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 18:14:55
133  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต1 13 ตุลาคม 2556 16:32:24
134  โรงเรียนสามัคคีวิทยา ( สหกรณ์อุปถัมภ์ ) สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 10:11:19
135  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 09:50:24
136  โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 08:28:53
137  โรงเรียนบ้านวังวน สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 07:27:29
138  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล สพป.สุโขทัย เขต1 13 ตุลาคม 2556 07:27:08
139  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สพป.สุโขทัย เขต1 12 ตุลาคม 2556 23:29:25
140  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต1 12 ตุลาคม 2556 22:50:07
141  โรงเรียนบ้านเนินยาง สพป.สุโขทัย เขต1 12 ตุลาคม 2556 11:21:29
142  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต1 12 ตุลาคม 2556 09:04:06
143  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ สพป.สุโขทัย เขต1 12 ตุลาคม 2556 00:02:58
144  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 21:01:30
145  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 20:03:16
146  โรงเรียนบ้านหนองฮาง (สกลนคร) สพป.สกลนคร เขต3 11 ตุลาคม 2556 19:47:46
147  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 17:54:28
148  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ สพป.ลำปาง เขต3 11 ตุลาคม 2556 15:59:24
149  โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.ลำปาง เขต3 11 ตุลาคม 2556 15:51:52
150  โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม.  11 ตุลาคม 2556 14:48:03
151  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 14:35:47
152  โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.ระยอง เขต1 11 ตุลาคม 2556 14:34:15
153  โรงเรียนบ้านยางแหลม สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 13:44:45
154  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 13:23:04
155  โรงเรียนบ้านห้วยกูด สพป.แพร่ เขต2 11 ตุลาคม 2556 13:21:56
156  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม เขต1 11 ตุลาคม 2556 11:45:58
157  โรงเรียนบ้านปากแคว สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 11:13:09
158  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 11:08:35
159  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ฺทอง สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 10:14:29
160  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 09:54:29
161  โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 11 ตุลาคม 2556 09:53:46
162  โรงเรียนวัดกกแรต สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 09:47:55
163  โรงเรียนวัดบสถ์ สพป.สุโขทัย เขต1 11 ตุลาคม 2556 09:44:58
164  โรงเรียนบ้านวังกร่าง สพป.สุโขทัย เขต1 10 ตุลาคม 2556 20:33:07
165  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง สพป.สุโขทัย เขต1 10 ตุลาคม 2556 19:09:54
166  โรงเรียนวัดกำแพงแสน(สว่างวิทยาคาร) สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 15:09:35
167  โรงเรียนบ้านพร้าว สพป.น่าน เขต2 10 ตุลาคม 2556 14:53:58
168  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 14:11:59
169  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 14:03:00
170  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 13:05:09
171  โรงเรียนโคกสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 12:38:42
172  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 12:27:21
173  โรงเรียนบ้านเปียงใจ สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 12:20:08
174  โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 12:07:58
175  โรงเรียนวัดโพทูล สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 12:05:55
176  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 12:00:00
177  โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:53:32
178  โรงเรียนบ้านกุดยาง (ชัยภูมิ) สพป.ชัยภูมิ เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:46:33
179  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:45:30
180  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:44:39
181  โรงเรียนบ้านก่อ สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:34:30
182  โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:21:52
183  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:21:32
184  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 11:12:47
185  โรงเรียนวัดจันทราราม สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:03:01
186  โรงเรียนวังทองวิทยา(ขยายโอกาส) สพป.ลำปาง เขต3 10 ตุลาคม 2556 10:52:37
187  โรงเรียนวัดทองแท้ (จ่างอนุกูลพิทยา) สพป.พิษณุโลก เขต3 10 ตุลาคม 2556 10:46:33
188  โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 10:36:52
189  โรงเรียนวัดป่ามุนี สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 09:57:22
190  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 สพป.ยะลา เขต2 10 ตุลาคม 2556 09:51:00
191  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.อ่างทอง เขต1 10 ตุลาคม 2556 09:44:26
192  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 ตุลาคม 2556 09:38:59
193  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม สพป.พิษณุโลก เขต3 10 ตุลาคม 2556 09:36:38
194  โรงเรียนบ้านนาแฝก สพป.พิษณุโลก เขต3 10 ตุลาคม 2556 09:23:39
195  โรงเรียนบ้านคลองตัน(นครปฐม) สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 22:51:41
196  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 สพป.ยะลา เขต2 9 ตุลาคม 2556 16:37:19
197  โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) สพป.ลพบุรี เขต1 9 ตุลาคม 2556 15:20:49
198  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป.ยะลา เขต2 9 ตุลาคม 2556 15:18:48
199  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร ฯ สพป.ยะลา เขต2 9 ตุลาคม 2556 14:18:10
200  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 14:11:56


ทั้งหมด 5,544 รายการ 2 / 56
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th