โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนแล้วแต่ทำประเมิน 29 ประการ ไม่ครบ ปี 2556
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านม่วง สพป.สงขลา เขต2 1 พฤศจิกายน 2556 10:25:34
2  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน สพป.ขอนแก่น เขต2 1 พฤศจิกายน 2556 10:12:15
3  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 23:07:22
4  โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 17:31:19
5  โรงเรียนบ้านพุย สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 16:55:27
6  โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 15:52:24
7  โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 14:58:57
8  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ระยอง เขต2 31 ตุลาคม 2556 13:01:52
9  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 10:59:50
10  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 10:21:53
11  โรงเรียนบ้านวังหม้อ สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 10:14:09
12  โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 10:07:35
13  โรงเรียนบ้านลำพยา สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 10:06:18
14  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต5 31 ตุลาคม 2556 09:58:38
15  โรงเรียนวัดห้วยพระ สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 09:15:48
16  โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป.เชียงใหม่ เขต5 30 ตุลาคม 2556 15:38:01
17  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 30 ตุลาคม 2556 15:28:22
18  โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต5 30 ตุลาคม 2556 14:34:45
19  โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม.  30 ตุลาคม 2556 14:29:58
20  โรงเรียนบ้านแปลง 2 สพป.เชียงใหม่ เขต5 30 ตุลาคม 2556 09:08:29
21  โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.ชัยภูมิ เขต3 29 ตุลาคม 2556 15:27:55
22  โรงเรียนบ้านแม่โขง สพป.เชียงใหม่ เขต5 29 ตุลาคม 2556 14:54:05
23  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต3 29 ตุลาคม 2556 14:05:19
24  โรงเรียนบ้านป่าปอ สพป.ขอนแก่น เขต2 29 ตุลาคม 2556 13:01:20
25  โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม.  29 ตุลาคม 2556 13:00:52
26  โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป.เชียงใหม่ เขต5 29 ตุลาคม 2556 11:44:34
27  โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต5 29 ตุลาคม 2556 11:36:53
28  โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม.  29 ตุลาคม 2556 10:39:46
29  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม.  29 ตุลาคม 2556 06:25:44
30  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป.นครปฐม เขต1 28 ตุลาคม 2556 19:14:12
31  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม.  28 ตุลาคม 2556 15:42:00
32  โรงเรียนบ้านควนขัน สพป.สงขลา เขต2 28 ตุลาคม 2556 14:20:55
33  โรงเรียนบ้านบาละ สพป.ยะลา เขต2 28 ตุลาคม 2556 11:35:28
34  โรงเรียนวัดท่าหยี สพป.สงขลา เขต2 28 ตุลาคม 2556 10:36:49
35  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน สพป.นครราชสีมา เขต3 27 ตุลาคม 2556 12:00:08
36  โรงเรียนบ้านซิแบร สพป.เชียงใหม่ เขต5 27 ตุลาคม 2556 11:49:29
37  โรงเรียนตรีมิตรวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต5 25 ตุลาคม 2556 12:15:26
38  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต1 24 ตุลาคม 2556 14:03:00
39  โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) สพป.นครปฐม เขต1 24 ตุลาคม 2556 13:02:07
40  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.สุรินทร์ เขต2 24 ตุลาคม 2556 11:20:24
41  โรงเรียนวัดสองห้อง สพป.นครปฐม เขต1 24 ตุลาคม 2556 11:06:10
42  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป.อุบลราชธานี เขต5 24 ตุลาคม 2556 09:10:58
43  โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป.เชียงใหม่ เขต5 24 ตุลาคม 2556 04:24:04
44  โรงเรียนญาณวิศิษฏ์ สพป.ตาก เขต2 23 ตุลาคม 2556 20:02:28
45  โรงเรียนบ้านแม่งูด สพป.เชียงใหม่ เขต5 23 ตุลาคม 2556 13:11:47
46  โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ตุลาคม 2556 13:40:52
47  โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ตุลาคม 2556 11:32:15
48  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม สพป.นครปฐม เขต1 22 ตุลาคม 2556 11:22:00
49  โรงเรียนโนนหว้านไพล สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 21:23:09
50  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 21:05:59
51  โรงเรียนท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 14:24:54
52  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 13:28:00
53  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต1 21 ตุลาคม 2556 09:32:55
54  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ตุลาคม 2556 07:47:27
55  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ตุลาคม 2556 15:29:18
56  โรงเรียนบ้านสงแคน สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ตุลาคม 2556 12:55:28
57  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 ตุลาคม 2556 10:38:20
58  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต1 19 ตุลาคม 2556 11:14:52
59  โรงเรียนบ้านแม่สิน สพป.แพร่ เขต2 18 ตุลาคม 2556 12:15:29
60  โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.อุบลราชธานี เขต5 17 ตุลาคม 2556 17:03:06
61  โรงเรียนบ้านดอนยาว สพป.อุบลราชธานี เขต5 17 ตุลาคม 2556 16:48:09
62  โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.นครปฐม เขต1 17 ตุลาคม 2556 14:41:46
63  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สพป.นครปฐม เขต1 17 ตุลาคม 2556 14:30:56
64  โรงเรียนพนาศึกษา สพม.  17 ตุลาคม 2556 14:00:13
65  โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม.  17 ตุลาคม 2556 12:39:16
66  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต1 17 ตุลาคม 2556 12:28:58
67  โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต1 17 ตุลาคม 2556 10:33:37
68  โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม.  17 ตุลาคม 2556 09:34:31
69  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต1 16 ตุลาคม 2556 15:14:34
70  โรงเรียนวัดเลาเต่า สพป.นครปฐม เขต1 16 ตุลาคม 2556 12:33:48
71  โรงเรียนบ้านหนองตลับ สพป.สุโขทัย เขต1 16 ตุลาคม 2556 12:06:06
72  โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต5 16 ตุลาคม 2556 10:42:35
73  โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม สพป.แพร่ เขต2 16 ตุลาคม 2556 06:17:21
74  โรงเรียนบ้านดู่น้อย สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 ตุลาคม 2556 19:38:00
75  โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 15 ตุลาคม 2556 14:53:46
76  โรงเรียนบ้านนาคำ สพป.บึงกาฬ เขต1 15 ตุลาคม 2556 13:08:11
77  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช สพป.ชลบุรี เขต1 15 ตุลาคม 2556 12:12:40
78  โรงเรียนบ้านผักแว่น (ผักแว่นวิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 ตุลาคม 2556 10:40:03
79  โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง สพป.แพร่ เขต2 15 ตุลาคม 2556 09:53:18
80  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน สพป.อุบลราชธานี เขต5 15 ตุลาคม 2556 07:44:50
81  โรงเรียนวัดทุ่งรี สพป.นครปฐม เขต1 15 ตุลาคม 2556 02:31:46
82  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) สพป.ราชบุรี เขต2 14 ตุลาคม 2556 23:58:21
83  โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม.  14 ตุลาคม 2556 23:32:22
84  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต1 14 ตุลาคม 2556 23:07:37
85  โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ราชบุรี เขต2 14 ตุลาคม 2556 21:32:31
86  โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:19:17
87  โรงเรียนบ้านวังหิน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:16:52
88  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:14:13
89  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:10:59
90  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:08:08
91  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:05:32
92  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 16:02:38
93  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:59:52
94  โรงเรียนบ้านด่าน สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:57:04
95  โรงเรียนบ้านวังไทร สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:53:33
96  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:50:20
97  โรงเรียนบ้านนากาหลง สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:47:31
98  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:44:33
99  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:41:36
100  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น สพป.สุโขทัย เขต1 14 ตุลาคม 2556 15:36:57


ทั้งหมด 5,544 รายการ 1 / 56
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th