โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนและทำประเมิน 29 ประการเรียบร้อยแล้ว ปี 2554
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนวัดนิโครธาราม สพป.พังงา เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:25:41
102  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 14:23:10
103  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:23:06
104  โรงเรียนบ้านเกศกาสร สพป.กำแพงเพชร เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:18:00
105  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ สพป.อุดรธานี เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:17:17
106  โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป.อุดรธานี เขต4 30 ธันวาคม 2554 14:13:59
107  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:12:20
108  โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 14:12:00
109  โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 30 ธันวาคม 2554 14:09:22
110  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต3 30 ธันวาคม 2554 14:06:35
111  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 ธันวาคม 2554 14:05:42
112  โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สพม.  30 ธันวาคม 2554 14:05:06
113  โรงเรียนบ้านไร่ป่า สพป.ตราด เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:58:44
114  โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์ ) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:57:58
115  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:57:30
116  โรงเรียนบ้านแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 13:57:07
117  โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:54:22
118  โรงเรียนวัดคลองบุญ สพป.ชัยนาท เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:52:19
119  โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 13:51:55
120  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป.พิจิตร เขต2 30 ธันวาคม 2554 13:49:45
121  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 13:48:27
122  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง สพป.ปราจีนบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:46:27
123  โรงเรียนวัดพรุเตาะ สพป.สงขลา เขต2 30 ธันวาคม 2554 13:45:47
124  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 13:45:02
125  โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยณกิตติวิทยา) สพป.ตราด เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:44:55
126  โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:42:57
127  โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:40:56
128  โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป.กาญจนบุรี เขต4 30 ธันวาคม 2554 13:39:31
129  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:38:26
130  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:38:17
131  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ สพป.พังงา เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:36:17
132  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:36:05
133  โรงเรียนบ้านวังศาล สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:25:01
134  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 13:22:44
135  โรงเรียนโนนทองหลางโคกสูง สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:18:51
136  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:15:00
137  โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ลพบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:14:22
138  โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:14:20
139  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง สพป.ตราด เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:13:50
140  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ สพป.นครราชสีมา เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:11:20
141  โรงเรียนบ้านไร่นางาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 30 ธันวาคม 2554 13:09:13
142  โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป.กาญจนบุรี เขต4 30 ธันวาคม 2554 13:05:20
143  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) สพป.พิษณุโลก เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:00:40
144  โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป.สงขลา เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:57:07
145  โรงเรียนวัดสำราญ สพป.ลพบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:55:28
146  โรงเรียนบ้านละอูบ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 30 ธันวาคม 2554 12:52:50
147  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม สพป.สุโขทัย เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:49:34
148  โรงเรียนบ้านท่ากกแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 30 ธันวาคม 2554 12:46:30
149  โรงเรียนบ้านแม่มุ สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 12:43:38
150  วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง สพป.สมุทรสงคราม เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:39:34
151  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 12:33:39
152  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 12:32:24
153  โรงเรียนวัดสมอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:28:34
154  โรงเรียนบ้านตูม สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 12:24:24
155  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:24:05
156  โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 12:23:28
157  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 12:14:25
158  โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สพป.เชียงราย เขต3 30 ธันวาคม 2554 12:14:14
159  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม) สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:09:33
160  โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 12:05:35
161  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า สพป.นครพนม เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:02:22
162  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:00:13
163  โรงเรียนบ้านวาปี สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:59:27
164  โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป.ตราด เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:58:54
165  โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:52:52
166  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ สพป.พิษณุโลก เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:51:21
167  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป.อุดรธานี เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:47:12
168  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:41:56
169  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:40:46
170  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:35:24
171  โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป.เชียงราย เขต3 30 ธันวาคม 2554 11:34:15
172  โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 11:31:20
173  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:31:16
174  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สพป.หนองคาย เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:30:51
175  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:29:55
176  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:27:04
177  โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.  30 ธันวาคม 2554 11:26:09
178  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:24:26
179  โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 11:23:51
180  โรงเรียนบ้านโคกป่าจิกหนองปลา สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:22:24
181  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต3 30 ธันวาคม 2554 11:22:19
182  โรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:19:01
183  โรงเรียนบ้านเลิงบัว สพป.มหาสารคาม เขต3 30 ธันวาคม 2554 11:17:40
184  โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง สพป.สงขลา เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:15:42
185  โรงเรียนบ้านดงแคน สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:14:40
186  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:12:36
187  โรงเรียนบ้านพรหม สพป.น่าน เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:11:46
188  โรงเรียนบ้านนากวาง สพป.ลำปาง เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:11:31
189  โรงเรียนสารวิทยา สพม.  30 ธันวาคม 2554 11:11:28
190  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:11:19
191  โรงเรียนบ้านสมจิต สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 11:11:15
192  โรงเรียนบ้านตาหนึก สพป.ตราด เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:10:31
193  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา สพป.ราชบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:09:01
194  โรงเรียนบ้านป่าเป้า สพป.มหาสารคาม เขต3 30 ธันวาคม 2554 11:08:30
195  โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:08:23
196  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน สพป.ราชบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:08:07
197  โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:07:25
198  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป.ระยอง เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:58:55
199  โรงเรียนวัดแหลมคาง สพป.สิงห์บุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:58:23
200  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 30 ธันวาคม 2554 10:58:17


ทั้งหมด 4,192 รายการ 2 / 42
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th