โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,192
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,055
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,320
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,429
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,839
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,737
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,581
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
388
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
339
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
468
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
459
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
498
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
79
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,192
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 08:12:03
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  บ้านหอมเกร็ด สพป.นครปฐม เขต2 27 สิงหาคม 2564 14:26:22
2  โรงเรียนวัดดอนขนาก สพป.นครปฐม เขต1 16 มิถุนายน 2560 09:18:06
3  โรงเรียนวัดประชาราษฏร์บำรุง สพป.นครปฐม เขต1 15 มิถุนายน 2560 13:43:23
4  วัดทุ่งสีหลง สพป.นครปฐม เขต1 5 มิถุนายน 2560 16:24:12
5  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป.นครปฐม เขต1 6 กันยายน 2559 09:57:38
6  โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ สพป.นครปฐม เขต1 15 มิถุนายน 2559 07:54:06
7  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ(ศรีวิทยากร) สพป.นครปฐม เขต1 3 มิถุนายน 2558 07:30:29
8  โรงเรียนบ้านลำท่าโพ สพป.นครปฐม เขต1 20 พฤษภาคม 2558 08:44:41
9  โรงเรียนบ้านต้นสำโรง สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 12:35:51
10  โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 12:30:20
11  โรงเรียนบ้านหนองปากโลง สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 10:31:56
12  โรงเรียนวัดบ้านหลวง สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 08:25:31
13  โรงเรียนบ้านคอวัง สพป.นครปฐม เขต1 14 สิงหาคม 2557 14:50:53
14  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล สพป.นครปฐม เขต1 13 สิงหาคม 2557 12:11:25
15  โรงเรียนบ้านดอนทอง (อ่องพิทยาคาร) สพป.นครปฐม เขต2 5 สิงหาคม 2557 21:28:55
16  โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี สพป.นครปฐม เขต2 1 สิงหาคม 2557 13:30:02
17  โรงเรียนวัดบางน้อยใน สพป.นครปฐม เขต2 1 สิงหาคม 2557 13:04:56
18  โรงเรียนวัดบางพระ สพป.นครปฐม เขต2 15 มิถุนายน 2557 13:36:10
19  โรงเรียนบ้านนาสรา้ง(นิวนามทองอุปถัมภ์2) สพป.นครปฐม เขต1 12 มิถุนายน 2557 15:05:36
20  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) สพป.นครปฐม เขต2 11 มิถุนายน 2557 11:37:53
21  โรงเรียนวัดบัวหวั่น สพป.นครปฐม เขต2 4 มิถุนายน 2557 14:48:46
22  โรงเรียนวัดหนองดินแดง สพป.นครปฐม เขต1 28 พฤษภาคม 2557 20:45:28
23  โรงเรียนวัดสุขวราราม สพป.นครปฐม เขต1 28 พฤษภาคม 2557 12:44:33
24  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.นครปฐม เขต1 20 พฤษภาคม 2557 09:06:18
25  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 23:07:22
26  โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 14:58:57
27  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 10:21:53
28  โรงเรียนบ้านลำพยา สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 10:06:18
29  โรงเรียนวัดห้วยพระ สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 09:15:48
30  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 30 ตุลาคม 2556 15:28:22
31  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป.นครปฐม เขต1 28 ตุลาคม 2556 19:14:12
32  โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) สพป.นครปฐม เขต1 24 ตุลาคม 2556 13:02:07
33  โรงเรียนวัดสองห้อง สพป.นครปฐม เขต1 24 ตุลาคม 2556 11:06:10
34  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม สพป.นครปฐม เขต1 22 ตุลาคม 2556 11:22:00
35  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต1 21 ตุลาคม 2556 09:32:55
36  โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.นครปฐม เขต1 17 ตุลาคม 2556 14:41:46
37  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สพป.นครปฐม เขต1 17 ตุลาคม 2556 14:30:56
38  โรงเรียนวัดเลาเต่า สพป.นครปฐม เขต1 16 ตุลาคม 2556 12:33:48
39  โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 15 ตุลาคม 2556 14:53:46
40  โรงเรียนวัดทุ่งรี สพป.นครปฐม เขต1 15 ตุลาคม 2556 02:31:46
41  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สพป.นครปฐม เขต1 13 ตุลาคม 2556 16:32:24
42  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม เขต1 11 ตุลาคม 2556 11:45:58
43  โรงเรียนวัดกำแพงแสน(สว่างวิทยาคาร) สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 15:09:35
44  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 13:05:09
45  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 11:44:39
46  โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 10 ตุลาคม 2556 10:36:52
47  โรงเรียนบ้านคลองตัน(นครปฐม) สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 22:51:41
48  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 14:11:56
49  โรงเรียนบ้านห้วยขวาง สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 14:09:01
50  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 13:41:28
51  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 13:22:49
52  โรงเรียนวัดวังตะกู(เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 13:01:59
53  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 12:51:01
54  โรงเรียนวัดทะเลบก สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 11:07:59
55  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 10:34:53
56  โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร(สิงหวิทยาคาร) สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 10:28:56
57  โรงเรียนวัดห้วยผักชี สพป.นครปฐม เขต1 9 ตุลาคม 2556 10:08:36
58  โรงเรียนวัดลาดสะแก สพป.นครปฐม เขต2 22 สิงหาคม 2556 14:15:10
59  โรงเรียนวัดรางปลาหมอ สพป.นครปฐม เขต1 6 สิงหาคม 2556 14:26:01
60  โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สพป.นครปฐม เขต2 5 สิงหาคม 2556 08:25:22
61  โรงเรียนบ้านหนองปรง สพป.นครปฐม เขต2 10 กรกฎาคม 2556 13:07:34
62  โรงเรียนวัดท่าเสา สพป.นครปฐม เขต1 5 กรกฎาคม 2556 15:20:35
63  โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 4 กรกฎาคม 2556 13:52:31
64  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม สพป.นครปฐม เขต2 4 กรกฎาคม 2556 13:48:18
65  โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด สพป.นครปฐม เขต1 30 มิถุนายน 2556 20:34:04
66  โรงเรียนวัดท่าข้าม(ประสานมงคลราษฎร์) สพป.นครปฐม เขต2 30 มิถุนายน 2556 00:35:44
67  โรงเรียนวัดบ้านยาง สพป.นครปฐม เขต1 28 มิถุนายน 2556 15:49:56
68  โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป.นครปฐม เขต2 28 มิถุนายน 2556 14:53:10
69  โรงเรียนวัดสำโรง สพป.นครปฐม เขต2 28 มิถุนายน 2556 08:42:48
70  โรงเรียนวัดบางแขม สพป.นครปฐม เขต1 27 มิถุนายน 2556 15:06:11
71  โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม สพป.นครปฐม เขต1 27 มิถุนายน 2556 13:44:59
72  โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ สพป.นครปฐม เขต2 27 มิถุนายน 2556 12:32:30
73  โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ สพป.นครปฐม เขต1 27 มิถุนายน 2556 11:26:56
74  โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป.นครปฐม เขต1 27 มิถุนายน 2556 10:01:01
75  โรงเรียนวัดลำเหย สพป.นครปฐม เขต1 27 มิถุนายน 2556 09:23:18
76  โรงเรียนวัดห้วยม่วง สพป.นครปฐม เขต1 26 มิถุนายน 2556 19:36:02
77  โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สพป.นครปฐม เขต2 26 มิถุนายน 2556 19:08:31
78  โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) สพป.นครปฐม เขต2 26 มิถุนายน 2556 15:48:25
79  โรงเรียนวัดน้อย สพป.นครปฐม เขต2 26 มิถุนายน 2556 15:46:08
80  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง สพป.นครปฐม เขต1 26 มิถุนายน 2556 12:50:54
81  โรงเรียนวัดวังน้ำขาวขาว สพป.นครปฐม เขต2 26 มิถุนายน 2556 11:31:43
82  โรงเรียนบ้านบางเตย สพป.นครปฐม เขต2 26 มิถุนายน 2556 09:25:41
83  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง สพป.นครปฐม เขต1 26 มิถุนายน 2556 09:12:39
84  โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา สพป.นครปฐม เขต2 26 มิถุนายน 2556 08:30:15
85  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป.นครปฐม เขต1 25 มิถุนายน 2556 21:35:11
86  โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) สพป.นครปฐม เขต1 25 มิถุนายน 2556 18:11:00
87  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔(ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต2 25 มิถุนายน 2556 14:04:48
88  โรงเรียนวัดกลาง สพป.นครปฐม เขต2 25 มิถุนายน 2556 11:47:52
89  โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป.นครปฐม เขต2 24 มิถุนายน 2556 10:03:08
90  โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต1 20 มิถุนายน 2556 14:22:20
91  โรงเรียนบ้านคลองโยง สพป.นครปฐม เขต2 19 มิถุนายน 2556 15:02:42
92  โรงเรียนวัดกลางครูเวียง สพป.นครปฐม เขต2 17 มิถุนายน 2556 13:34:11
93  โรงเรียนคลองทางหลวง สพป.นครปฐม เขต2 13 มิถุนายน 2556 11:12:19
94  โรงเรียนวัดรางกำหยาด สพป.นครปฐม เขต2 12 มิถุนายน 2556 14:33:04
95  โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด(ประชานุกูล) สพป.นครปฐม เขต1 12 มิถุนายน 2556 14:17:23
96  โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ สพป.นครปฐม เขต2 12 มิถุนายน 2556 12:17:43
97  โรงเรียนวัดพระมอพิสัย สพป.นครปฐม เขต2 11 มิถุนายน 2556 12:58:55
98  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป.นครปฐม เขต2 11 มิถุนายน 2556 12:10:11
99  โรงเรียนบ้านคลองใหม่ สพป.นครปฐม เขต2 10 มิถุนายน 2556 17:36:58
100  โรงเรียนบ้านตากแดด สพป.นครปฐม เขต2 8 มิถุนายน 2556 14:59:05


ทั้งหมด 236 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th