โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,037
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,177
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,482
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,544
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,878
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,787
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,621
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
405
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
350
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
498
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
295
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,037
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 14:40:46
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
21801  โรงเรียนขามสะแกแสง สพม.เขต 31 นครราชสีมา 22 ธันวาคม 2554 10:37:33
21802  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป.เลย เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:37:26
21803  โรงเรียนอรุณเมธา สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:33:42
21804  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:30:48
21805  โรงเรียนบ้านโพนขาว สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:30:30
21806  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:28:27
21807  โรงเรียนนิคม๓ (กรมประชาสงเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:27:03
21808  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สพป.ชลบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:25:07
21809  โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม.เขต 10 เพชรบุรี 22 ธันวาคม 2554 10:23:40
21810  โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:22:04
21811  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:21:46
21812  โรงเรียนบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:20:57
21813  โรงเรียนวัดสร่างโศก ฯ สพป.สระบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:20:28
21814  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 10:19:50
21815  โรงเรียนบ้านพนมเพชร สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:13:56
21816  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:12:00
21817  โรงเรียนชุมชนนาโสก สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:10:58
21818  โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:08:50
21819  โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:08:39
21820  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:08:23
21821  โรงเรียนวัดโคศุภราช(รัฐราษฎร สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:08:22
21822  โรงเรียนบ้านดอนพะธาย สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:07:51
21823  โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:02:17
21824  โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:59:35
21825  โรงเรียนบ้านศรีประชา สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:58:58
21826  โรงเรียนเถิน-ท่าผา สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:57:14
21827  โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:55:50
21828  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:53:30
21829  โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:52:13
21830  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:52:11
21831  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:50:55
21832  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม สพป.สระแก้ว เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:49:39
21833  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:49:37
21834  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:49:28
21835  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:49:00
21836  โรงเรียนบ้านจะบู สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:48:41
21837  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:48:22
21838  โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต4 22 ธันวาคม 2554 09:47:22
21839  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:46:36
21840  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:44:48
21841  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:42:26
21842  โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ สพป.ชลบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:42:22
21843  โรงเรียนบ้านบางด้วน สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:41:03
21844  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว สพป.สุรินทร์ เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:40:09
21845  โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:39:04
21846  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:38:06
21847  โรงเรียนบ้านนาบง สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:33:57
21848  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:33:34
21849  โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:33:02
21850  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:32:58
21851  โรงเรียนบ้านเมืองตะโก สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:28:58
21852  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:28:50
21853  โรงเรียนบ้านกอก สพป.อุดรธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:28:33
21854  โรงเรียนบ้านธารนพเก้า สพป.สระแก้ว เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:27:01
21855  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:26:52
21856  โรงเรียนวัดหานโพธิ์ สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:22:57
21857  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:22:33
21858  โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:21:26
21859  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:19:17
21860  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:17:30
21861  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:15:56
21862  โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง สพป.สุรินทร์ เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:08:30
21863  โรงเรียนบ้านชีวึก สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 08:54:46
21864  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป.ลำปาง เขต3 22 ธันวาคม 2554 08:53:54
21865  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 08:47:53
21866  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 08:43:00
21867  โรงเรียนบ้านท่าสวาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 08:37:56
21868  โรงเรียนบ้านสกุล สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 08:18:48
21869  โรงเรียนบ้านหนองล่าม สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 07:00:31
21870  โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 03:51:08
21871  โรงเรียนวัดควนวิไล สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 23:18:36
21872  โรงเรียนบ้่านหนองสามสีหนองดิ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 21 ธันวาคม 2554 23:02:24
21873  โรงเรียนบ้านนอก สพป.ชลบุรี เขต3 21 ธันวาคม 2554 23:00:08
21874  โรงเรียนบ้านพรานอ้น สพป.มุกดาหาร เขต1 21 ธันวาคม 2554 22:48:34
21875  โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 22:45:41
21876  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ สพป.กาญจนบุรี เขต1 21 ธันวาคม 2554 21:50:44
21877  โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 21:48:12
21878  โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 21:14:39
21879  โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง สพป.ชุมพร เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:39:39
21880  โรงเรียนบ้านวังเหว สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 20:38:54
21881  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:26:28
21882  โรงเรียนวัดนาวังหิน สพป.ชลบุรี เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:24:58
21883  โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:18:51
21884  โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม.เขต 10 เพชรบุรี 21 ธันวาคม 2554 20:13:55
21885  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สพป.เชียงราย เขต4 21 ธันวาคม 2554 20:03:31
21886  โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 36 เชียงราย 21 ธันวาคม 2554 19:55:16
21887  โรงเรียนบ้านนางาม สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 19:37:05
21888  โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 19:34:54
21889  โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต5 21 ธันวาคม 2554 19:31:11
21890  โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2554 19:29:34
21891  โรงเรียนบ้านระเวียง รัตนกิจวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 18:40:52
21892  โรงเรียนบ้านเฉนียง สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 18:39:52
21893  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 18:39:27
21894  โรงเรียนบ้านคลองหาด สพป.สระแก้ว เขต1 21 ธันวาคม 2554 18:29:05
21895  โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.อุดรธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 18:25:14
21896  โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป.กาญจนบุรี เขต4 21 ธันวาคม 2554 18:23:03
21897  โรงเรียนบ้านควนแหวง สพป.พัทลุง เขต2 21 ธันวาคม 2554 18:08:51
21898  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 17:40:29
21899  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 17:06:14
21900  โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:52:39


ทั้งหมด 22,037 รายการ 219 / 221
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th