โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,938
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,189
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,483
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,548
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,878
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,788
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,622
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
405
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
351
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
498
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
176
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,938
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 13:44:05
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สพม.  4 พฤษภาคม 2563 15:09:35
102  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สพม.  4 พฤษภาคม 2563 14:30:59
103  โรงเรียนบ้านเขาทอง สพป.สุโขทัย เขต2 4 พฤษภาคม 2563 14:24:00
104  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป.พิษณุโลก เขต3 4 พฤษภาคม 2563 14:16:48
105  โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 4 พฤษภาคม 2563 13:31:30
106  โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 21:31:22
107  โรงเรียนวัดดอนสัก สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 พฤษภาคม 2563 15:51:04
108  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 14:39:16
109  โรงเรียนบ้านนาสาร สพม.  3 พฤษภาคม 2563 13:29:43
110  โรงเรียนวิถีพุทธ(เพชรบูรณ์) สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 3 พฤษภาคม 2563 13:04:20
111  โรงเรียนนาวิทยา สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 3 พฤษภาคม 2563 12:07:22
112  โรงเรียนบ้านวังข่อย (นครสวรรค์) สพป.นครสวรรค์ เขต3 3 พฤษภาคม 2563 11:31:29
113  โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป.สงขลา เขต2 3 พฤษภาคม 2563 09:47:01
114  โรงเรียนบ้านซ่าน สพป.สุโขทัย เขต2 3 พฤษภาคม 2563 09:28:16
115  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 08:42:00
116  โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต2 2 พฤษภาคม 2563 19:28:23
117  โรงเรียนน้ำผุด สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 2 พฤษภาคม 2563 10:49:51
118  โรงเรียนบ้านวังคมคาย สพป.ชัยภูมิ เขต3 1 พฤษภาคม 2563 20:04:24
119  โรงเรียนบ้านดอนสน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤษภาคม 2563 12:55:43
120  ชุมชนบ้านโจดสามัคคี สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 1 พฤษภาคม 2563 10:17:36
121  โรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป.ชัยภูมิ เขต1 30 เมษายน 2563 16:09:39
122  โรงเรียนบ้านแก้ง สพป.อุบลราชธานี เขต5 30 เมษายน 2563 16:05:23
123  โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สพป.ระนอง เขต1 30 เมษายน 2563 11:55:28
124  โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 29 เมษายน 2563 13:02:20
125  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต3 29 เมษายน 2563 09:45:26
126  โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 28 เมษายน 2563 18:03:53
127  โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพป.กาญจนบุรี เขต3 28 เมษายน 2563 13:26:21
128  โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 เมษายน 2563 12:20:07
129  เชียงสาศิลปสถาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 เมษายน 2563 12:17:51
130  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 เมษายน 2563 08:51:19
131  โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป.ยะลา เขต3 26 เมษายน 2563 09:06:45
132  บ้านหนองสระพัง สพป.มุกดาหาร เขต1 25 เมษายน 2563 10:37:37
133  วัดสันติวัฒนาราม สพป.นครนายก เขต1 24 เมษายน 2563 15:54:57
134  บ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) สพป.สุโขทัย เขต2 24 เมษายน 2563 10:35:33
135  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 เมษายน 2563 21:19:27
136  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 23 เมษายน 2563 14:45:36
137  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ สพป.สุโขทัย เขต2 23 เมษายน 2563 14:20:02
138  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์(สุราษฎร์ธานี) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 เมษายน 2563 10:33:07
139  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต2 22 เมษายน 2563 23:05:15
140  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 21:31:08
141  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 18:19:45
142  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 15:15:08
143  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 21 เมษายน 2563 21:53:21
144  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 21 เมษายน 2563 13:11:56
145  บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก สพป.มหาสารคาม เขต2 21 เมษายน 2563 12:39:20
146  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป.พิษณุโลก เขต3 21 เมษายน 2563 12:36:47
147  โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต2 21 เมษายน 2563 11:45:55
148  โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป.เชียงใหม่ เขต2 21 เมษายน 2563 11:02:05
149  โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 20 เมษายน 2563 19:35:08
150  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 20 เมษายน 2563 12:34:15
151  โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า สพป.ยโสธร เขต1 19 เมษายน 2563 18:49:21
152  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป.นครพนม เขต1 19 เมษายน 2563 11:11:06
153  โรงเรียนโยนกวิทยา สพป.เชียงราย เขต3 16 เมษายน 2563 17:10:38
154  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป.สงขลา เขต3 16 เมษายน 2563 16:56:40
155  โรงเรียนบ้านป่าบง (หล้าราษฎร์วิทยา) สพป.เชียงราย เขต3 15 เมษายน 2563 14:10:03
156  บ้านนาคอมนาดอกไม้ สพป.อุดรธานี เขต1 14 เมษายน 2563 12:58:57
157  โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 4 เมษายน 2563 12:27:28
158  โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 มีนาคม 2563 20:29:17
159  โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 มีนาคม 2563 10:44:51
160  โรงเรียนวัดมหาจุฬา สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 24 มีนาคม 2563 13:30:17
161  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต1 24 มีนาคม 2563 11:58:15
162  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง สพป.นครราชสีมา เขต3 22 มีนาคม 2563 11:21:18
163  บ้านคำเม็ก สพป.สกลนคร เขต2 16 มีนาคม 2563 21:51:37
164  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ สพป.ตาก เขต2 10 มีนาคม 2563 16:05:21
165  โรงเรียนวัดโคกกะถิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 มีนาคม 2563 12:21:16
166  ร่มเกล้า สกลนคร สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563 16:08:37
167  บ้านหนองบัวนาค สพป.นครราชสีมา เขต7 12 กุมภาพันธ์ 2563 15:43:18
168  บ้านไทรงาม สพป.อุบลราชธานี เขต3 17 มกราคม 2563 13:31:13
169  โรงเรียนบ้านทันสมัย สพป.นครพนม เขต1 14 มกราคม 2563 15:21:49
170  โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.นครพนม เขต1 10 มกราคม 2563 14:08:31
171  มรุกขนคร สพป.นครพนม เขต1 9 มกราคม 2563 14:22:25
172  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป.นครพนม เขต1 9 มกราคม 2563 10:14:20
173  โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 18:10:39
174  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:48:56
175  โรงเรียนบ้านสร้างหิน สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:45:44
176  โรงเรียนบ้านคำชะอี สพป.นครพนม เขต1 8 มกราคม 2563 15:04:16
177  โรงเรียนอุทกวิทยาคม สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ 12 ธันวาคม 2562 10:06:13
178  โรงเรียนบ้านจ้อง สพป.เชียงราย เขต3 2 ธันวาคม 2562 19:34:57
179  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม.เขต 25 ขอนแก่น 27 พฤศจิกายน 2562 15:25:20
180  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ สพป.นครสวรรค์ เขต1 27 พฤศจิกายน 2562 12:36:02
181  ท่านางแนววิทยายน สพม.เขต 25 ขอนแก่น 30 ตุลาคม 2562 13:24:58
182  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 14 ตุลาคม 2562 11:21:18
183  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา สพป.หนองคาย เขต1 11 ตุลาคม 2562 11:56:52
184  วัดคุ้งยาง สพป.สุโขทัย เขต2 25 กันยายน 2562 13:27:22
185  ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) สพป.นครราชสีมา เขต3 19 กันยายน 2562 05:27:46
186  โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง สพป.ยโสธร เขต2 16 กันยายน 2562 00:00:27
187  บ้านนาประดู่ สพป.อุบลราชธานี เขต5 15 กันยายน 2562 21:55:57
188  อัมพรจินตกานนท์ สพป.ตราด เขต1 15 กันยายน 2562 21:26:38
189  โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2562 21:25:00
190  โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2562 18:15:04
191  โรงเรียนบ้านดงสวาง สพป.ยโสธร เขต2 15 กันยายน 2562 16:33:17
192  โพนสิมอนุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 กันยายน 2562 16:32:35
193  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2562 13:45:46
194  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา 15 กันยายน 2562 11:58:57
195  โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 14 กันยายน 2562 21:07:28
196  บ้านจำปา สพป.นครพนม เขต1 13 กันยายน 2562 16:12:59
197  บ้านยางชุมใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 13 กันยายน 2562 13:41:26
198  บ้านเด่นใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต3 13 กันยายน 2562 13:23:16
199  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ สพป.สงขลา เขต1 13 กันยายน 2562 13:14:13
200  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป.นครพนม เขต1 13 กันยายน 2562 12:38:06


ทั้งหมด 21,938 รายการ 2 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th