โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,996
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,118
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,435
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,501
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,870
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,767
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,603
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
398
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
348
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
487
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
469
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,996
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 13:34:21
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร


ทั้งหมด 21,996 รายการ 221 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th