โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,985
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,116
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,432
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,497
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,870
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,766
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,602
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
398
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
348
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
487
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
469
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,985
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 09:56:30
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
21701  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า สพป.นครราชสีมา เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:03:47
21702  โรงเรียนหนองอียอวิทยา สพม.  22 ธันวาคม 2554 11:56:31
21703  โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:55:05
21704  โรงเรียนบ้านแก่น สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:54:10
21705  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:42:30
21706  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:41:46
21707  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สพป.ชลบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:40:52
21708  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน สพป.ชลบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:38:49
21709  โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.  22 ธันวาคม 2554 11:35:21
21710  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ชลบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:33:15
21711  โรงเรียนบ้านบากหนองเทา สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:32:03
21712  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:30:12
21713  โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:29:34
21714  โรงเรียนบ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:27:50
21715  โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:27:10
21716  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:25:05
21717  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ สพป.ระยอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:24:44
21718  โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:22:50
21719  โรงเรียนวัดหนองโรง สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:22:45
21720  โรงเรียนบ้านปรีง สพป.สุรินทร์ เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:21:13
21721  โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม.  22 ธันวาคม 2554 11:20:28
21722  โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.กาญจนบุรี เขต4 22 ธันวาคม 2554 11:19:45
21723  โรงเรียนบ้านบอม สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:19:10
21724  โรงเรียนวัดนากระรอก สพป.ชลบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:19:06
21725  โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:17:16
21726  โรงเรียนบ้านลาดน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:14:57
21727  โรงเรียนวังพลับใต้ สพป.สุพรรณบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:14:19
21728  โรงเรียนวัดดอนแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:12:44
21729  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:11:37
21730  โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม.  22 ธันวาคม 2554 11:11:21
21731  โรงเรียนสามหมอวิทยา สพม.  22 ธันวาคม 2554 11:10:57
21732  โรงเรียนบ้านแม่สุก สพป.ลำปาง เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:06:55
21733  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป.ชลบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:02:13
21734  โรงเรียนพญาเม็งราย สพม.เขต 36 เชียงราย 22 ธันวาคม 2554 11:02:11
21735  โรงเรียนบ้านทับกระดาษ สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:01:28
21736  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป.ชัยภูมิ เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:00:38
21737  โรงเรียนวัดแจ้ง สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:58:03
21738  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:56:57
21739  โรงเรียนบ้านเขาศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:55:00
21740  โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป.สระแก้ว เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:52:42
21741  โรงเรียนบ้านโคก สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:50:48
21742  โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:50:21
21743  โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:49:25
21744  โรงเรียนวัดโป่งแดง สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:47:46
21745  โรงเรียนบ้านวังแคน สพป.เลย เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:46:54
21746  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:46:28
21747  โรงเรียนบ้านโคกกวดหนองพวง สพป.ชัยภูมิ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:45:42
21748  โรงเรียนวัดบ้านสระ สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:45:26
21749  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป.ชลบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:44:07
21750  โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:43:15
21751  โรงเรียนวัดบ้านสัก สพป.ลำปาง เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:41:40
21752  โรงเรียนขามสะแกแสง สพม.เขต 31 นครราชสีมา 22 ธันวาคม 2554 10:37:33
21753  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป.เลย เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:37:26
21754  โรงเรียนอรุณเมธา สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:33:42
21755  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:30:48
21756  โรงเรียนบ้านโพนขาว สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:30:30
21757  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:28:27
21758  โรงเรียนนิคม๓ (กรมประชาสงเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:27:03
21759  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สพป.ชลบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:25:07
21760  โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต สพม.เขต 10 เพชรบุรี 22 ธันวาคม 2554 10:23:40
21761  โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:22:04
21762  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:21:46
21763  โรงเรียนบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:20:57
21764  โรงเรียนวัดสร่างโศก ฯ สพป.สระบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:20:28
21765  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 10:19:50
21766  โรงเรียนบ้านพนมเพชร สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:13:56
21767  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:12:00
21768  โรงเรียนชุมชนนาโสก สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:10:58
21769  โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:08:50
21770  โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:08:39
21771  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:08:23
21772  โรงเรียนวัดโคศุภราช(รัฐราษฎร สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:08:22
21773  โรงเรียนบ้านดอนพะธาย สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:07:51
21774  โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:02:17
21775  โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:59:35
21776  โรงเรียนบ้านศรีประชา สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:58:58
21777  โรงเรียนเถิน-ท่าผา สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:57:14
21778  โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:55:50
21779  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:53:30
21780  โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:52:13
21781  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:52:11
21782  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม สพป.สระแก้ว เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:49:39
21783  โรงเรียนสวนป่าองค์พระ สพป.สุพรรณบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:49:37
21784  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:49:28
21785  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:49:00
21786  โรงเรียนบ้านจะบู สพป.นครราชสีมา เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:48:41
21787  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:48:22
21788  โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต4 22 ธันวาคม 2554 09:47:22
21789  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:46:36
21790  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:44:48
21791  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:42:26
21792  โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ สพป.ชลบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:42:22
21793  โรงเรียนบ้านบางด้วน สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:41:03
21794  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว สพป.สุรินทร์ เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:40:09
21795  โรงเรียนบ้านหนองฝาง สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:39:04
21796  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:38:06
21797  โรงเรียนบ้านนาบง สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:33:57
21798  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:33:34
21799  โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:33:02
21800  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม สพป.กาญจนบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:32:58


ทั้งหมด 21,985 รายการ 218 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th