ดาวโหลดเอกสารเงื่อนไขการรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๖

ดาวโหลดเอกสารด้านล่าง

       
เงื่อนไขการรับรางวัล
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
          ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ(ระบุ).................................................นามสกุล...................................
ตำแหน่ง..................................โรงเรียน........................................สังกัด...............................................................
จังหวัด.................................................................................เป็นตัวแทนรับรางวัล
          ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงในการรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
          ๑. จะปรับเพิ่มให้มีคำว่า “วิถีพุทธ” ในปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
          ๒. จะจัดฝึกอบรมผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยในการดำเนินงานวิถีพุทธ
          ๓. จะรับการประเมินเพื่อรักษาสถานภาพต่อไปการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำต่อเนื่อง ๓ ปี โดยคณะประเมินติดตามและเมื่อผ่านการประเมินมา ๓ ปีตามเกณฑ์แล้วจึงจะเป็นวิถีพุทธชั้นนำ อย่างยั่งยืน
          ๔. จะให้บุคลากรทั้งโรงเรียนร่วมอบรมวิปัสสนากรรมฐานปีละ ๑ ครั้ง โดยใช้พระวิปัสสนาจารย์จากสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
          ๕. จะให้นักเรียนทั้งโรงเรียนอบรมคุณธรรมปีละ ๑ ครั้ง โดยใช้พระวิทยากรจากสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
          เพื่อแสดงความตั้งใจในการดำเนินการตามข้อตกลงนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงนามในข้อตกลงนี้ โดยมีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป
 
 
ลงนาม....................................................
(............................................................)
ตำแหน่ง..........................................................
โรงเรียน........................................................................
วันที่.................................................................
 
 
 
 
ลงนาม....................................................
(............................................................)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (66.38 kb)

เขียนเมื่อ 25 กันยายน 2558 | อ่าน 4536
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 3484
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 4704
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 6480
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 10169
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 10867
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 11469
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/09/2560
เปิดอ่าน 10975
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/09/2560
เปิดอ่าน 10124
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 10039
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 8291
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th