ประเทศไทยพร้อมจัดงานวิสาขบูชาโลกเพื่อฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการวิสาขบูชาโลก นำโดยพระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. ประธานกรรมการวิสาขบูชาโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการนานาชาติจาก ๑๓ ประเทศ กว่า ๔๐ รูป/คน ได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานวิสาขชูชาโลกครั้งที่ ๙ ครั้งที่ ๒ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมวางแผน และเตรียมต้อนรับชาวพุทธจากทั่วโลกกว่า ๕,๐๐๐ รูป/คน ซึ่งประกอบด้วยผู้นำทางการเมือง ประมุขสงฆ์ ผู้นำองค์กรพุทธ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งกำลังเดินทางมาร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกครั้งยิ่งใหญ่โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) การเฉลิมฉลองพุทธชยันตี : ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (๒) เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (๓)สร้างความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนชาวพุทธและองค์กรชาวพุทธตั้งแต่ระดับประชาคมอาเซียนจนถึงนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาล (๔) ร่วมกันสร้างทางเลือกในการประยุกต์ใช้พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ

ในขณะเดียวกัน หัวข้อหลักในการจัดงานปีนี้คือ “พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ” (The Buddha’s Enlightenment for the Well-Being of Humanity) สำหรับการสัมมนานั้น จะประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญดังนี้ (๑) พุทธปัญญาและความปรองดอง (Buddhist Wisdom and Reconciliation) (๒) พุทธิปัญญาและสิ่งแวดล้อม (Buddhist Wisdom and Environment) (๓) พุทธิปัญญาและการปรับเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ (Buddhist Wisdom and Human Transformation)

การจัดงานเฉลิมฉลองในปีนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยวันที่ ๑-๒ จะเป็นพิธีเปิด และการจัดสัมมนานานาชาติจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนพิธีปิดคือวันที่ ๒ นั้น จะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร และเดินทางไปร่วมพิธีเวียนเทียนร่วมกัน ณ พุทธมณฑลซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก

อนึ่ง มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้มหาจุฬาฯ เป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรมนานาชาติ ภายใต้การสนับสนุนของมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย สำหรับศูนย์ประสานงานในการจัดงานนั้น ตั้งอยู่ ณ สำนักงานสมาคมวิสาขบูชาโลก สถาบันภาษา อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร. ๐๓๕-๒๔๘ ๐๙๘ ในขณะเดียวกัน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ จะเป็นเปิดตัว "เวปไซต์" ในการจัดงานอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ "http://www.icundv.com/vesak2012"


 

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขียนเมื่อ 12 มีนาคม 2555 | อ่าน 3877
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 5658
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนา
21/10/2565
เปิดอ่าน 1523
 
หล่อเทียนพรรษา
09/07/2565
เปิดอ่าน 11316
 
หิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ((โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส)
28/06/2565
เปิดอ่าน 11680
 
ทำบุญไปวัด(ร.รวัดภมรคติวัน)
28/06/2565
เปิดอ่าน 11699
 
หิ้วปิ่นโตไปวัด(โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
28/06/2565
เปิดอ่าน 11652
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
12/06/2565
เปิดอ่าน 12427
 
กิจกรรมวันไหว้ครู
12/06/2565
เปิดอ่าน 12007
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 18118
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 24334
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th