โครงการอิ่มบุญ 999 วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม 84,000 คน

 

เรียน: ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

โครงการอิ่มบุญ 999 วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม 84,000 คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
1.คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานภาพวาด 32 ผลงาน และโครงงานจำนวน 55 โครงงาน โดยเปิดดูผลการพิจารณาได้ที่ www.imboon999.com
2.ให้นักเรียนเจ้าของผลงานพร้อมครูที่ปรึกษาในการวาดภาพ 1 คน และนักเรียนผู้แทนของโครงงานนักเรียน ภายใต้โครงการอิ่มบุญ 999 วัดฯ(นักเรียน 3 คน ครู 1 คนต่อ 1 โครงงาน)มาร่วมเข้าค่ายเพื่อนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 16-19 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา(ดูกำหนดการค่ายได้ที่ www.imboon999.com)โดยส่งใบตอบรับภายในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ที่ ch_koki@hotmail.com หรือโทรสารหมายเลข 035–248-047 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย เบิกค่าเดินทางจากผู้จัดค่าย และมีใบประกาศเกียรติคุณให้ทุกคนที่เข้าค่ายครบตามเวลา
3.ให้นักเรียนนำแผ่นป้ายนิทรรศการโครงงาน ขนาด240cm x65cm จำนวน 1 แผ่นมาด้วย(ตามแนวทางการสรุปผลข้อ 4)
4.เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับการเข้าค่ายคุณธรรมฯ และ ชุดนักเรียน มาด้วย
5.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณราตรี 08-6366-2969 08-5225-0742 คุณศุภชัย 08-8496-7521
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สิ่งที่แนบมาด้วย:

เขียนเมื่อ 7 มีนาคม 2555 | อ่าน 5255
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 20218
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 2539
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 6376
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 6514
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 6445
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 6374
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 6383
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 5995
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 5978
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 6014
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th