ประกาศรับสมัครพระภิกษุเป็นพระนิเทศวิถีพุทธ รุ่นที่ ๒(เพิ่มเติม)


ประกาศรับสมัครพระนิเทศวิถีพุทธ รุ่นที่ ๒
โครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ”
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
     ๑. มีจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม         
     ๒. เป็นพระภิกษุ 
     ๓. จบนักธรรมเอก                
     ๔. ไม่สูบบุหรี่                     
     ๕. มีความสนใจในการศึกษา “วิถีพุทธ”    
     ๖. สามารถเข้าอบรมได้ครบหลักสูตร(๓ วัน ๒ คืน)    
     ๗.สามารถปฏิบัติงานส่งเสริม วิถีพุทธชั้นนำ ตามภาระงานที่มอบหมายได้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมพระนิเทศ  
     วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ทาง www.vitheebuddha.com

สิ่งที่จะได้รับ ในการอบรม
     ๑.วุฒิบัตร การฝึกอบรม
     ๒.ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
     ๓.ความรู้ที่สามารถ นำไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
     ๔.ร่วมนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธตามโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ”
     ๕.ปฏิบัติงานร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดการศึกษาเชิงพุทธ

Download ใบสมัคร ได้ที่
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=750&cat=I
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=751&cat=I

หมายเหตุ
          ๑. กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมคืนให้ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมสถาบันวิปัสสนาธุระมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ (รับเพียง ๔๐ รูป) Scan เป็นไฟล์ Word 2003 ส่งทาง E-mail: stain2548@hotmail.com (สามารถ พิมพ์ได้) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 446 5095
          ๒. ทางโครงการไม่สนับสนุนค่าพาหนะ
          ๓. ผู้ที่อบรมไม่ครบตามหลักสูตรจะถือว่าไม่ผ่านการอบรม
          โดยจะมอบวุฒิบัตรให้และขึ้นทะเบียนเป็นพระนิเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป
****************************************
ติดต่อสอบถาม พระณรงค์เดช   อธิมุตฺโต
                   โทรศัพท์ 081-446-5095 
ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: stain2548@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมพระนิเทศ 
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ทาง www.vitheebuddha.com

เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2558 | อ่าน 3242
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 3486
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 4705
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 6482
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 10170
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 10868
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 11470
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/09/2560
เปิดอ่าน 10975
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/09/2560
เปิดอ่าน 10124
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 10039
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 8292
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th