เงื่อนไขในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑

 

โรงเรียนเพื่อค้นหา best practice ของโรงเรียนจำนวน 100 โรงจากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 8099 โรง มีขั้นตอนดังนี้
1. แบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น 2 เขตพื้นที่ ได้แก่
1) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 7676 โรง และ
2) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 423 โรง

2. ในแต่ละเขตพื้นที่แบ่งโรงเรียนออกตามภาค 7 ภาคได้แก่
1) ภาคใต้
2) กรุงเทพฯและปริมณฑล
3) ภาคกลาง
4) ภาคตะวันตก
5) ภาคตะวันออก
6) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
7) ภาคเหนือ

3. ในแต่ละภาคแบ่งโรงเรียนตามขนาด ได้ 8 ขนาดได้แก่
1) ขนาดโรงเรียนต่ำกว่า 120 คน
2) ขนาดโรงเรียนต่ำกว่า 120 – 200 คน
3) ขนาดโรงเรียนต่ำกว่า 201 – 300 คน
4) ขนาดโรงเรียนต่ำกว่า 301 – 500 คน
5) ขนาดโรงเรียนต่ำกว่า 501 – 1,000 คน
6) ขนาดโรงเรียนต่ำกว่า 1,001 – 2,000 คน และ
7) ขนาดโรงเรียนต่ำกว่า 2,001 – 3,000 คน
8) ขนาดโรงเรียนมากกว่า 3,000 คน

4. ในแต่ละขนาดเลือกเอาโรงเรียนที่มีคะแนนสูงสุดเพราะเป็นโรงเรียนที่เป็น best practice ในแต่ละขนาดประจำภาคของแต่ละระดับการศึกษา

5. นำโรงเรียนทั้งหมดมาเรียงคะแนนสูงสุดไปต่ำสุด ได้โรงเรียนจำนวน 99 โรง จึงเพิ่มโรงเรียนจากประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกจำนวน 1 โรง เนื่องจากระดับที่มีจำนวนมากที่สุด และเป็นภาคที่ส่งเข้ามามากที่สุด

6. ได้โรงเรียนที่เป็น best practice ซึ่งใช้เป็นตัวแทนระดับการศึกษา ภาค และขนาดได้จำนวน 100 โรง
โรงเรียนที่ต้องการค้นหาสภาพปัญหาจากโรงเรียนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด มีขั้นตอนดังนี้
1. แบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น 2 เขตพื้นที่ ได้แก่
1) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 7676 โรง และ
2) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 423 โรง

2. ในแต่ละเขตพื้นที่แบ่งโรงเรียนออกตามภาค 7 ภาคได้แก่
1) ภาคใต้
2) กรุงเทพฯและปริมณฑล
3) ภาคกลาง
4) ภาคตะวันตก
5) ภาคตะวันออก
6) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
7) ภาคเหนือ

3. ในแต่ละขนาดเลือกเอาโรงเรียนที่มีคะแนนต่ำสุด 1 โรง ยกเว้นภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจาก มีจำนวนโรงเรียนมากที่สุดเลือกมาภาคละ 2 โรง

4. นำโรงเรียนทั้งหมดมาเรียงคะแนนต่ำสุดไปสูงสุด ได้โรงเรียนจำนวน 20 โรง

5. ได้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนซึ่งใช้เป็นตัวแทนระดับการศึกษา ภาค เพื่อหาปัญหาในการดำเนินงาน

เขียนเมื่อ 3 มีนาคม 2555 | อ่าน 4911
เขียนโดย admin

  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 25616
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 7659
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 11581
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 11609
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 11582
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 11541
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 11578
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 11115
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 11038
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 11071
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th