การเตรียมตัวเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕

การเตรียมตัวเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กันยายน  ๒๕๕๗  
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐

*********************
๑. การแต่งกาย  วันที่ ๑๔ – ๑๗ ก.ย. ๕๗  แต่งชุดสุภาพ เสื้อขาว กางเกงวอร์ม หรือกางเกงสุภาพ สีดำ/ สีเข้ม
ส่วนวันที่ ๑๗ ก.ย.๕๗ ขอให้แต่งกายแบบเป็นทางการ  ใส่สูท/ชุดสุภาพ เพื่อรับเกียรติบัตรและทุนสนับสนุนกิจกรรม


๒. สิ่งที่ผู้เข้าประชุมต้องเตรียมมาด้วย
    ๒.๑ ของใช้ส่วนตัว เช่น  ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรง ไฟฉาย ยารักษาโรคประจำตัว ยาทากันยุง ฯลฯ
และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    ๒.๒ แผ่นพับประชาสัมพันธ์นำเสนอสรุปเนื้อหาโรงเรียนวิถีพุทธ ประมาณ ๑๒๐ แผ่น (ถ้ามี)  


๓. วิธีการเดินทาง   กรุณาเดินทางภาคพื้นดินโดยประหยัด (กรุณาเก็บตั๋วค่าพาหนะการเดินทางมาเบิกในงานด้วย
(ถ้ามี))  หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  จะคิดค่าพาหนะให้ตามราคาค่ารถโดยสารรถประจำทางปรับอากาศ
ตามอัตราของทางราชการ)
-          ออกจากหัวลำโพง สายใต้ / อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / หมอชิตใหม่ / ฟิวเจอร์ปาร์ค  รังสิต ( ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ ๓๐ กม )/ นวนคร ปทุมธานี ( ห่างจากมหาวิทยาลัย ประมาณ ๒๐ กม.) 

ให้ขึ้นรถตู้ประจำทาง หรือกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว  (ใช้เส้นทางที่มุ่งหน้าไปจังหวัดสระบุรี) ไปมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยอยู่ซ้ายมือ
ให้สังเกตป้ายชื่อมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มองเห็นแต่ไกล
 
๔. การรายงานตัว วันที่ ๑๔ ก.ย.๕๗ ลงทะเบียน รับเอกสาร เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ อาคารจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔    สถานที่พัก คือ อาคาร ๙๒ ปี ปัญญานันทะ  (พักห้องละ ๔ คน) 


๕. สำเนาบัตร โปรดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และหน้าสมุดบัญชีธนาคาร/book bank ของโรงเรียนมาด้วย  พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง จำนวน ๒ ชุด เพื่อสะดวกในการรับทุนและค่าพาหนะ

สอบถามการเดินทาง การเข้าที่พัก โปรดติดต่อ
พระณรงค์เดช  อธิมุตฺโต              โทร. ๐๘๑ ๔๔๖๕๐๙๕
พระไมตรี  ทนฺตกาโย                 โทร. ๐๘๗ ๐๘๗๒๑๙๖, ๐๘๖ ๓๖๖๒๙๖๙
นายสวัสดิ์   จามรี (Taxi)             โทร. ๐๘๖ ๙๗๗๑๙๑๑  (สอบถามเส้นทาง)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (112.34 kb)

เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2557 | อ่าน 3542
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 3470
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 4688
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 6464
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 10151
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 10852
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 11455
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/09/2560
เปิดอ่าน 10966
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/09/2560
เปิดอ่าน 10117
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 10030
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 8283
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th