ประกาศรายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๕  
ประจำปี ๒๕๕๗

โปรดติดต่อกลับด่วน มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=709&cat=I
เบอร์ติดต่อผู้ประสานงานวิถีพุทธ
๑. คุณอัมพร หุตะสิทธิ์ 083 014 1950
๒. พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต 081 446 4095
๓. พระไมตรี ทนฺตกาโย ๐๘๗ ๐๘๗๒๑๙๖, ๐๘๖ ๓๖๖๒๙๖๙
 
ภาคสงฆ์ ชื่อโรงเรียน จังหวัด สังกัด
1 วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต1
  สังข์อ่ำวิทยา ปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต1
  วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) สมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต1
  อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต2
2 วัดจุฬามณี(ชุณหะจันทนประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต2
  วัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต1
  วัดทางยาว พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต2
  วัดมเหยงค์ พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต1
  วัดสีกุก(สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) พระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต2
3 ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) สิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี เขต1
  บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม อุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต2
  ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท สพม. เขต 5 สิงห์บุรี
  สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ ลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต1
  บ้านหนองจิกยาว อุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต2
  อนุบาลบ้านไร่ อุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต2
4 วัดท่าบัวทอง พิจิตร สพป. พิจิตร เขต1
  บ้านพรหมมาสามัคคี กำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต2
  วัดหนองกอไผ่ พิจิตร สพป. พิจิตร เขต2
  วังโป่งพัฒนา กำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต2
  บ้านทุ่งเศรษฐี กำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต1
  ประชารักษ์ศึกษา กำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต2
  บ้านท่าพล(ท่าพลวิทยาคาร) เพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต1
5 บ้านหนองกะท้าว พิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต3
  บ้านท่าสัก อุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต1
  บ้านหนองบัว ตาก สพป. ตาก เขต2
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ตาก สพป. ตาก เขต2
  บ้านหนองน้ำสร้าง พิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต3
  อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) อุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต1
  วัดวังอิทก พิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต1
  บ้านคลองเตย พิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต1
  บางระกำวิทยศึกษา พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก
6 ริมวัง ๒ เชียงราย สพป. เชียงราย เขต2
  ป่าตึงพิทยานุกูล เชียงราย สพป. เชียงราย เขต3
  บ้านถ้ำ เชียงราย สพป. เชียงราย เขต3
  บ้านดอนแก้ว ลำปาง สพป. ลำปาง เขต3
  บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) แพร่ สพป. แพร่ เขต2
7 บ้านแม่สา เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต2
  วัดบวกครกเหนือ เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต4
  ชุมชนบ้านดอยเต่า เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต5
  นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่
8 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สกลนคร สพป. สกลนคร เขต2
  อนุบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย สพป. หนองคาย เขต1
  บึงกาฬ บึงกาฬ สพม. เขต 21 บึงกาฬ
  บ้านเชียงดีกุดเซือม อุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต4
  ร่มเกล้า ๒ อุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต3
  บ้านเทพประทับ หนองคาย สพป. หนองคาย เขต1
  บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) สกลนคร สพป. สกลนคร เขต2
  บ้านหนองผือ หนองคาย สพป. หนองคาย เขต1
  ฝางพิทยาคม หนองคาย สพม. เขต 21 หนองคาย
  เซกา บึงกาฬ สพม. เขต 21 
  บ้านภูตะคาม สกลนคร สพป. สกลนคร เขต2
  โซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ สพม. เขต 21 หนองคาย
9 บ้านโนนข่า ขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต2
  บ้านหนองแหน มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต3
  บ้านวังผือขามป้อม ขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต2
  บ้านนาโพธิ์ มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต3
  บ้านวังยาววิทยายน มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต3
  บ้านหนองไฮขามเปี้ย ขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต2
  บ้านหนองนาไร่เดียว มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต3
  บ้านนาดีศรีสุข มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต1
  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต1
  บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) ร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต3
  บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต3
  บ้านจาน ร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต1
  ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209 มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต3
  บ้านห้วยแคนโนนสูง มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต3
  บ้านค้อ มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต3
  บ้านหัวช้าง มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต3
  บ้านโนนนกหอ มหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต3
10 บ้านหนองเทา อุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต4
  บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) ยโสธร สพป. ยโสธร เขต1
11 สะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต3
  บ้านอ้อประชาสามัคคี นครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต7
  บ้านหนองจานใต้ นครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต7
  ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์
  เหลืองพนาวิทยาคม บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์
  สิงหวิทยาคม บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์
12 บ้านคลองผักขม สระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต1
13 บ้านคลองมะนาว ตราด สพป. ตราด เขต1
14 กำแพงแสนวิทยา นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม
  วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) นครปฐม สพป. นครปฐม เขต2
  สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี
  วัดหนองโรง สุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต3
  สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี
  วัดเบญพาด กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต2
  อนุบาลวัดดงตาล(วโรสุธาประชาสรรค์) สุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต2
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลายมัธยม)
นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม
  วัดบึงลาดสวาย นครปฐม สพป. นครปฐม เขต2
  วัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม) นครปฐม สพป. นครปฐม เขต2
  บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี
  วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม
15 วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) ราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต2
16 บ้านทุ่งชน นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต4
  อนุบาลขวัญยืน สุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต1
  วัดชลธาราม นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต4
  วัดพระเพรง นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต1
  วัดกลาง นครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต4
18 วัดพิกุลทอง พัทลุง สพป. พัทลุง เขต1
  บ่อเกดวิจิตรวิทยา สงขลา สพป.สงขลา เขต3
  บ้านยางงาม สงขลา สพป. สงขลา เขต2
 
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (123.8 kb)

เขียนเมื่อ 8 กันยายน 2557 | อ่าน 6156
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 3476
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 4698
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 6470
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 10160
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 10859
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 11462
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/09/2560
เปิดอ่าน 10971
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/09/2560
เปิดอ่าน 10120
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 10036
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 8287
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th