๘๕. โครงงานคุณธรรมฯ ค่าย ๙

     mail ประชาสัมพันธ์ ค่าย ๙ สุดยอดผู้นำเยาวชนไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ จำกัด

     mail ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังแนบ ดำเนินการ ดังนี้
smiley 1. กรอกข้อมูลใบสมัครค่าย ๙
smiley 2. กรอกข้อมูลใบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน ผลการดำเนินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
smiley 3. อ่านคำชี้แจงและเตรียมเอกสารและสื่อที่จะนำมาเข้าค่ายอบรม

     mail เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
yes เอกสารเพิ่มเติม ๑  ร่าง กำหนดการค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ (ค่าย ๙)
yes เอกสารเพิ่มเติม ๒  รายชื่อโรงเรียน
yes เอกสารเพิ่มเติม ๓  ใบสมัคร, ใบรายงานความก้าวหน้า, คำชี้แจง
yes เอกสารเพิ่มเติม ๔  ใบบันทึกข้อมูล ค่าย ๙
yes เอกสารเพิ่มเติม ๕  หนังสือเลขที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ ว ๘๒

     surprise หมายเหตุ : เอกสารเพิ่มเติม ๔  คือเอกสารจัดเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม Excel สำหรับให้ผู้ที่กรอกข้อมูลใน  ใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกข้อมูลอีกครั้งโดยพิมพ์ลงในแบบฟอร์ม Excel  ที่แนบในเอกสารเพิ่มเติม ๔ และส่ง E-mail กลับมาที่ koragate_2528@hotmail.com blush

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (285 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (335 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (153 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (94 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (7.79 mb)

เขียนเมื่อ 30 มกราคม 2557 | อ่าน 3049
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๓๙๙. ยืนยันสิทธิ์ การอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
26/06/2565
เปิดอ่าน 507
 
๓๙๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๕ (เพิ่มเติม)
17/06/2565
เปิดอ่าน 3834
 
๓๙๗. ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ
17/06/2565
เปิดอ่าน 3848
 
๓๙๖. ขอเชิญสมัครสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
15/06/2565
เปิดอ่าน 4130
 
๓๙๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๕ รหัสหลักสูตร ๖๓๐๖๔
08/06/2565
เปิดอ่าน 6164
 
๓๙๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รหัสหลักสูตร ๖๔๑๐๑ รุ่น ๓
02/06/2565
เปิดอ่าน 6951
 
๓๙๓. โอกาสทองของครูประถม สอนพระพุทธ ฯ !!!
02/06/2565
เปิดอ่าน 7079
 
๓๙๒. แจ้งการปฐมนิเทศออนไลน์ หลักสูตร " Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ" รุ่นที่ ๓
24/05/2565
เปิดอ่าน 8754
 
๓๙๑. รับสมัครเพิ่มเติม!!!! การอบรม Online หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ" (สำหรับผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ)
23/05/2565
เปิดอ่าน 12220
 
๓๙๐. รุ่นที่ ๕ มาแล้ว! รับสมัครครูที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตร "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียน ๒๓ พฤษภาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน
18/05/2565
เปิดอ่าน 11874
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th