ประกาศรับสมัครพระภิกษุเป็นพระนิเทศวิถีพุทธ

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รับสมัครพระภิกษุ
เข้ารับการอบรมเป็นพระนิเทศวิถีพุทธ
โครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 
คุณสมบัติ
๑. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
๒. เป็นพระภิกษุมีพรรษา ๓ ขึ้นไป
๓. มีอายุ ไม่เกิน ๕๐ ปี
๔. เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๕. หรือ เป็นพระนิสิต
๖. หรือ เป็นพระธรรมวิทยากร
๗. ไม่สูบุบุหรี่
๘. สามารถเข้าอบรมได้ครบหลักสูตร (๓ วัน ๒ คืน)
๙. มีความสนใจในการศึกษา “วิถีพุทธ”
๑๐. สามารถปฏิบัติงานส่งเสริม วิถีพุทธชั้นนำ ตามระยะเวลาที่กำหนด
๑๑. รับเพียง ๔๐ รูปเท่านั้น
สิ่งที่จะได้รับ ในการอบรม
๑.ประกาศนียบัตร การฝึกอบรม
๒.คู่มือการอบรมพระนิเทศโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ”
๓.ค่าพาหนะ (ตามระยะทาง ในหลักเกณฑ์ของทางราชการ)
๔.ความรู้ที่สามารถ นำไปให้กับเยาวชนได้
๕.ได้มีส่วนในการนิเทศ โรงเรียนวิถีพุทธตามโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ”
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดการศึกษาเชิงพุทธ
 
Download ใบสมัคร และ ระเบียบการ ได้ที่ www.vitheebuddha.com
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=589&cat=I

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: stain2548@hotmail.com  ก่อนวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมพระนิเทศ จากคณะกรรมการคัดเลือก
วันที่ ๑๔ มกราคม๒๕๕๗ ทาง www.vitheebuddha.com
ติดต่อสอบถาม
พระณรงค์เดช   อธิมุตฺโต
โทรศัพท์ 081-446-5095 

เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2556 | อ่าน 3719
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 3470
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 4686
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 6464
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 10150
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 10851
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 11455
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/09/2560
เปิดอ่าน 10965
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/09/2560
เปิดอ่าน 10116
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 10029
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/02/2560
เปิดอ่าน 8283
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th