๗๒. สัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ๑๒๐ โรงเรียน

               ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร ร่วมกับ สพฐ.  คัดเลือกเพื่อยกย่องโรงเรียนวิถีพุทธ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำปีละ ๑๐๐ โรงเรียนมาต่อเนื่อง ๓ ปีรวม ๓๐๐ โรงเรียน และ ในปี ๒๕๕๖ ได้คัดเลือก ๒๓๐ โรงเรียน ไปแล้วนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับการคัดเลือกยกย่อง ยังคงสภาพเป็นแบบอย่าง
เป็นแนวหน้าแก่โรงเรียนวิถีพุทธ ในเขตพื้นที่การศึกษาได้  พร้อมทั้งร่วมเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขร่วมกัน  มจร. จึงจัดโครงการสัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น ๑  ๒  ๓  รวม ๑๒๐ โรงเรียน ( เอกสารเพิ่มเติม ๑) โดยขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองฯ ที่รับผิดชอบ โรงเรียนละ ๑ ท่าน ส่งใบตอบรับ ( เอกสารเพิ่มเติม ๒)  ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อเข้าร่วมสัมมนาตามกำหนดการระหว่างวัน ที่ ๑๙ -๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ( ดูเอกสารเพิ่มเติม ๓)  อย่างไรก็ตามหนังสือเชิญยกร่างมาดังแนบ (เอกสารเพิ่มเติม ๔)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (204 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (194.5 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (198 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (96 kb)

เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556 | อ่าน 3065
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๑. เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
09/11/2565
เปิดอ่าน 1762
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 7145
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 10692
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 10599
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 12348
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 13279
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 12206
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 17443
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 13255
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 12683
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th