๗๒. สัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ๑๒๐ โรงเรียน

               ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร ร่วมกับ สพฐ.  คัดเลือกเพื่อยกย่องโรงเรียนวิถีพุทธ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำปีละ ๑๐๐ โรงเรียนมาต่อเนื่อง ๓ ปีรวม ๓๐๐ โรงเรียน และ ในปี ๒๕๕๖ ได้คัดเลือก ๒๓๐ โรงเรียน ไปแล้วนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับการคัดเลือกยกย่อง ยังคงสภาพเป็นแบบอย่าง
เป็นแนวหน้าแก่โรงเรียนวิถีพุทธ ในเขตพื้นที่การศึกษาได้  พร้อมทั้งร่วมเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขร่วมกัน  มจร. จึงจัดโครงการสัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น ๑  ๒  ๓  รวม ๑๒๐ โรงเรียน ( เอกสารเพิ่มเติม ๑) โดยขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองฯ ที่รับผิดชอบ โรงเรียนละ ๑ ท่าน ส่งใบตอบรับ ( เอกสารเพิ่มเติม ๒)  ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อเข้าร่วมสัมมนาตามกำหนดการระหว่างวัน ที่ ๑๙ -๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ( ดูเอกสารเพิ่มเติม ๓)  อย่างไรก็ตามหนังสือเชิญยกร่างมาดังแนบ (เอกสารเพิ่มเติม ๔)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (204 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (194.5 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (198 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (96 kb)

เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556 | อ่าน 3384
เขียนโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (สนก. สพฐ.)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 237
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 924
 
๔๔๗. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
23/11/2566
เปิดอ่าน 435
 
๔๔๖. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ 7
20/11/2566
เปิดอ่าน 997
 
๔๔๕. ประกาศผลภาพยนตร์สั้น "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"
06/11/2566
เปิดอ่าน 1707
 
๔๔๔.เปิดเทอมเปิดใจ! รับสมัครหลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ ๗ จำนวนจำกัดแค่ ๕๐๐ คน เท่านั้น
31/10/2566
เปิดอ่าน 1267
 
๔๔๓. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔
18/10/2566
เปิดอ่าน 1073
 
๔๔๒.ประเมินผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
13/09/2566
เปิดอ่าน 2672
 
๔๔๑. ประกาศผลกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ "Good Food For All กินดี - อยู่ดี"
12/09/2566
เปิดอ่าน 2068
 
๔๔๐. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบประเมินเอกสาร
15/08/2566
เปิดอ่าน 2775
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th