๗๑. ครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๕๗

         สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล สสส ร่วมกับ สพฐ, คุรุสภา มจร และ กคพ จัดโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๕๗ จึงขอเชิญชวน
- ท่านที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ๖ ( ดูเอกสารเพิ่มเติม ๑)
- มีคุณสมบัติครบ ( ดูเอกสารเพิ่มเติม ๒)
- เข้าร่วมโครงการ ( ดูเอกสารเพิ่มเติม ๓)
- ตามปฏิทินดำเนินการ ( ดูเอกสารเพิ่มเติม ๔)

         หากท่านสนใจ ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ
สมัครเข้าร่วมโครงการได้
(ดูเอกสารเพิ่มเติม ๕)
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ๓๔๘ ท่าน
ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อมารับโล่ประกาศเกียรติคุณ วันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมคุรุสภา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (29 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (136.5 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (945 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (52 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (1.72 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (100 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? (2.93 mb)

เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556 | อ่าน 21885
เขียนโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (สนก. สพฐ.)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๒. ข่าวดี!! สำหรับพี่ๆศึกษานิเทศก์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม" ณ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครวันที่ ๑-๒ ธันวาคมนี้ รับจำนวนจำกัด
28/11/2565
เปิดอ่าน 373
 
๔๑๑. เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
09/11/2565
เปิดอ่าน 1931
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 7242
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 10754
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 10665
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 12396
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 13338
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 12268
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 17510
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 13309
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th